Beperk de kans op natuurbranden

Geplaatst op maandag 7 juni 2021

Bij droger weer is er weer meer kans op natuurbranden. Wat kunt u zelf doen om natuurbranden te voorkomen?

Het ontstaan van natuurbranden is te wijten aan menselijk gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het weggooien van een brandende sigarettenpeuk, barbecueën in de open lucht of het weggooien van afval of glas in de natuur. Om natuurbranden te voorkomen geeft de brandweer informatie over wat u kunt doen. Woont u in het buitengebied? Richt uw woonomgeving zodanig in dat de kans op schade door natuurbranden beperkt blijft.

Weten hoe groot de kans is op natuurbranden?

De kans op natuurbranden neemt toe bij droog weer. In Nederland wordt de kans op natuurbranden geclassificeerd aan de hand van twee fases. Bij een fase 1 is de kans op natuurbranden klein en worden geen aanvullende maatregelen getroffen. Ten tijde van droogte wordt doorgaans opgeschaald naar fase 2. In dat geval wordt u om alertheid gevraagd en worden aanvullende maatregelen getroffen. Meer informatie over de fases vindt u op www.natuurbrandrisico.nl. U kunt zich op deze website abonneren. Zo blijft u altijd op de hoogte van de huidige fase van natuurbranden.

Meer nieuws