Perspectief in overvloed op gebied van duurzaamheid in Waalre

Geplaatst op donderdag 17 juni 2021

Wethouder Maarten PietersMaarten Pieters is sinds november 2020 wethouder in Waalre. Met duurzaamheid in zijn portefeuille staat hij aan de vooravond van een stap naar verdere welvaart én welzijn. Er is namelijk perspectief in overvloed volgens de wethouder. Maarten Pieters ziet de gezamenlijke opgave op het gebied van duurzaamheid, maar al te vaak uitgedrukt in uitspraken als ‘We moeten zuinig zijn’ en ‘Wat wanneer de fossiele brandstoffen op zijn?’ terwijl we juist nu de overgang kunnen maken naar duurzame bronnen, daaruit voorkomende werkgelegenheid, harmonie en natuur.

Pieters:

En dan ligt Waalre ook nog in een innovatieve regio met een enorme potentie op dit gebied. We hoeven alleen nog maar samen te bedenken wat we willen. En geloof me, het wordt niet slechter, het wordt stukken beter. Mensen krijgen straks bijvoorbeeld meer zeggenschap over hun eigen energie. Wat wil je nog meer?

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste kansen de komende jaren?

Duurzame energie opwekken, energie rechtstreeks van de zon en wind, water, geothermie (aardwarmte). Er is duurzame energie in overvloed en dat biedt ook een bijzonder perspectief. Fossiele brandstoffen zoals olie en gas zijn schaars en er is sprake van een oneerlijke verdeling. Met de juiste technologie en kennis kunnen er meer mensen profiteren. Dit ‘eerlijk delen’ is iets dat de wereld gaat veranderen. We moeten er naartoe om aardgasvrij te gaan verwarmen. Isoleren van bestaande woningen denk aan vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. Dit zijn ingrijpende zaken en ze gaan verder dan een tochtstrip of het plaatsen van dubbelglas. Gelukkig hoeft niet alles in één keer. Gebruik van benzine en diesel terugdringen door vaker een elektrische auto te pakken. Minder vlees eten en hier voeg ik direct aan toe, maar wel lekkerder! Ik bedoel hiermee dat je bewust kiest voor vlees dat op een duurzame manier geproduceerd is en het liefst lokaal. Minder weggooien en meer repareren en hergebruiken. Feit is dat een heel veel van onze spullen gemaakt zijn van (afgeleide) fossiele grondstoffen, denk bijvoorbeeld aan plastic. Er is straks veel minder van. Minder weggooien betekent ook weer dat je meer kunt besteden aan andere dingen. Je houdt iedere maand geld over.

Hoe staat Waalre er op dit moment voor?

Ten opzichte van een paar jaar geleden is de CO2 uitstoot gedaald in Waalre met 10%. Je ziet dus verbeteringen. Daarnaast hebben we mooie projecten in de gemeente, denk aan de ‘nul op de meter woningen’ aan de Michiel de Ruyterstraat. De herinrichting van de Molenstraat waar herinrichting van het groen en klimaatadaptatie centraal stonden. Bij ieder project of renovatie houden we rekening met het verbeteren van de waterafvoer. Overal komt uiteindelijk een gescheiden riool. Ook zien we dat meer en meer inwoners duurzame maatregelen nemen om hun steentje bij te dragen aan de klimaatdoelen. Bovenal is Waalre een prachtige groene gemeente, de moeite waard om al dat groen in stand te houden en zelfs te verbeteren en te combineren met alle opgaven.

Wat kun je als inwoner zelf doen?

Je kunt zelf ontzettend veel doen. Kleine stapjes leiden uiteindelijk in veelvoud tot veel mooie resultaten. Isoleer stapje voor stapje, haal tegels weg uit je tuin zodat het water beter weg kan, pak de trein in plaats van het vliegtuig en neem lokaal de elektrische fiets. Probeer zo snel mogelijk elektrisch te gaan rijden. Op dit moment is er echt een mentale omschakeling bezig in ons denken. We zijn afhankelijk van elkaar en zijn veel meer verbonden en één geheel dan we ons realiseren. Het kan niet zo zijn dat jij het niet doet, omdat je buurman er ook niet aan begint. En natuurlijk, deze andere manier van leven vraagt van iedereen persoonlijk nogal wat. Het voelt als een hele opgave. We gaan op een andere manier leven en gebruiken, zónder dat het ten koste gaat van onze comfort en relaties.

Waar vinden inwoners informatie over duurzaamheid?

Inwoners kunnen overal informatie vandaan halen. Online en offline. Mooie voorbeelden in je wijk zijn vaak ingezet door heel enthousiaste buurtbewoners. Spreek ze aan en haal ook hier je informatie. Ik kan me voorstellen dat het fijn is wanneer maatregelen bij elkaar staan. Verder vind je op www.waalre.nl/duurzaamheid praktische tips en voorbeelden. Kijk ook eens op de site van de Provincie Noord-Brabant, site van Metropool regio Eindhoven en site van de Rijksoverheid. Het is erg mooi om samen ervaringen op het gebied van duurzame verbouwingen te delen. Misschien moet er wel een Duurzame Dag georganiseerd worden waar we elkaars huizen kunnen bezoeken en ervaringen uitwisselen.

Leeft u thuis duurzaam?

Mijn woning moet ik nog verder verduurzamen en isoleren. Er is veel, heel veel informatie. En er zijn veel leveranciers. Ik vind het lastig om de juiste informatie te krijgen. Ik heb het gevoel dat ik het  maar één keer goed kan doen. Ik praat er dan ook geregeld over met buurtbewoners en dat verbindt. Heel bewust eet ik sinds enkele jaren ook veel minder vlees. Eén keer in de week eet ik nu vlees en het gebakken eitje met spek dat blijft, haha … dat is ook vlees. Zo nu en dan komt er wel een barbecue tussendoor in deze zomermaanden. Fabricage van kleding heeft een grote impact op ons klimaat, ik was er al niet zo van om ieder jaar een geheel nieuwe garderobe aan te schaffen, dus dat scheelt. Ik scheid mijn afval, of liever mijn reststoffen zo goed mogelijk. Onze woning heb ik zelf aan de achterzijde afgekoppeld van het riool. De voorkant volgt ook nog, via YouTube kom je een heel eind, hier stond ook mijn handleiding. Het energieverbruik in ons huis is aardig onder controle. We zetten de kachel wanneer we weg zijn op 15 graden en schakelen de temperatuur in via de telefoon, wanneer we thuis komen. Ook stoken we maximaal tot 19 graden en niet tot 20 of 21 graden. Sinds 2010 hebben we een hoge rendementsketel en is er dubbel glas. Dit alles scheelt al veel, maar het kan nog een slag verder. Vooral nu ik er in deze functie zelf zo mee bezig ben, gaan de maatregelen ook bij mij thuis in een stroomversnelling.

De Regionale Energie Strategie, heel veel informatie en nog best abstract. Hoe zorgt u ervoor dat we weten wat er op ons af komt in deze gezamenlijke regionale visie?

We moeten hierover met elkaar in gesprek. De gemeente moet in begrijpelijke taal voor het voetlicht brengen wat er allemaal nodig is. Ook mensen uit de samenleving moeten hier verantwoordelijkheid voor nemen. De grote winst voor deze energietransitie kan zijn dat we op een andere manier het bestuur inrichten: burgerparticipatie wordt hierin veel vanzelfsprekender, samen kunnen we een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Onze raadsleden halen de komende tijd veel informatie op bij inwoners om te zien wat er leeft en speelt in de samenleving. Zowel de raad als het college moeten met zoveel mogelijk informatie hierover de juiste afwegingen maken voor Waalre. We maken de visie dus echt samen. Raadsleden kunnen als volksvertegenwoordigers zienswijzen indienen. Op 29 september 2021 ligt er als het goed is een Regionale Energie Strategie en de gemeenteraden stellen deze in november vast, zodat deze naar de Rijksoverheid gestuurd kan worden. Daar wordt beoordeeld of de 30 regio’s samen voldoende kunnen bijdragen aan het Nationaal Klimaatakkoord. Meer info via de site van Regionale Energiestrategie.

Kijktip

Kijktip van wethouder Pieters, voor iedereen die graag een frisse blik wil krijgen op de energietransitie: Het Paradijs op Aarde begint in Nederland op YouTube.

Meer nieuws