30 woningen Meester Slootsweg voor verlichting druk sociale woningmarkt

Geplaatst op woensdag 14 juli 2021

Gemeente Waalre en Woonstichting ‘thuis hebben plannen voor het plaatsen van 30 woningen aan de Meester Slootsweg in Waalre. Het plan gaat uit van tijdelijke woonvoorzieningen voor een periode van maximaal 10 jaar. Doel is om de druk op de sociale woningmarkt op korte termijn enigszins te verminderen. De toewijzing van de woningen wordt straks verzorgd door Woonstichting ‘thuis.

De direct aanwonenden hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor een inloopavond op dinsdag 20 juli. De Woonstichting en de gemeente willen deze avond direct aanwonenden en andere belanghebbenden informeren over het plan, de vergunningsprocedure en de planning. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

In 2017 ontvingen omwonenden al informatie over het voornemen tot plaatsing van tijdelijke woningen. Op dit moment blijkt de tijd rijp, gezien de forse druk op de sociale woningmarkt. Daarom hebben de gemeente en de Woonstichting deze nieuwe ontwikkeling ingezet. De stedenbouwkundige opzet past goed binnen het betreffende perceel en kan op een goede en verantwoorde manier worden ingebed binnen het gebied. De bebouwing bestaat uit 30 één-/tweepersoonswoningen en een collectieve fietsenstalling. Daarnaast komen er ondergrondse afvalcontainers en 30 parkeerplaatsen.

Wethouder Van Burgsteden:

“We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om te bouwen voor diverse groepen inwoners uit de samenleving. Jong en oud moeten de mogelijkheid hebben om fijn te kunnen blijven wonen. Deze woningen gaan bijdragen aan de directe behoefte op dit moment. Ze worden goed ingepast in de omgeving. Goed dat we samen met Woonstichting ‘thuis kunnen voldoen aan het invullen van deze behoefte. Zo’n 30 tot 34 mensen kunnen we hiermee op korte termijn vooruit helpen.”

Meer nieuws