Voortgang Duurzaam door Waalre

Geplaatst op dinsdag 27 juli 2021

De nieuwe N69 wordt het alternatief voor doorgaand verkeer door de dorpskernen en lokale wegen van Waalre en Valkenswaard. Het doel is om de bereikbaarheid in de regio en de veiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Daarom nemen we ook in onze gemeente maatregelen. Dat doen we in het project Duurzaam door Waalre: we nemen maatregelen om het verkeer op de doorgaande wegen te verminderen en het vrachtverkeer te weren. Tegelijk nemen we maatregelen om te voorkomen dat het verkeer een andere weg zoekt en gaat sluipen door woonstraten die hier niet geschikt voor zijn. Als de nieuwe N69 in oktober klaar is, gaan in het voorjaar van 2022 de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg in Waalre op de schop.

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Duurzaam door Waalre over de voortgang van deze werkzaamheden.

Eindhovenseweg Aalst

Het college van B&W stelde op 29 juni het voorlopig ontwerp voor de 1e fase van de herinrichting Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg vast. Dit hebben we, ondanks de Coronamaatregelen, samen met inwoners opgesteld.

Traverse Waalre-Dorp

Er wordt hard gewerkt aan de Traverse Zuid Het nieuwe regenwaterriool en infiltratiesysteem zijn al aangelegd tot het midden van de Wollenbergstraat.

Vitaal dorpshart Aalst

De realisatie van het vitaal dorpshart Aalst is op veel fronten in volle gang.

Meer lezen?

De volledige nieuwsbrief Duurzaam door Waalre kun je hier lezen. Meer informatie over het project vind je op www.duurzaamdoorwaalre.nl. Alles over de voortgang van de nieuwe N69 kun je vinden op grenscorridorn69.nl.

Meer nieuws