Vrijwilligerspenning en Waalre Club Talent 2021

Geplaatst op dinsdag 3 augustus 2021

Elk jaar reikt de gemeente Waalre vrijwilligerspenningen uit aan vrijwilligers die voorgedragen worden door vrijwilligersorganisaties uit Waalre. Ook zet gemeente Waalre jonge vrijwilligers in ’t zonnetje, door hen te benoemen tot Waalre Club Talent. Organisaties en verenigingen kunnen tot en met 10 oktober 2021 vrijwilligers aanmelden via www.waalre.nl/vrijwilligers. De uitreiking is op 12 december 2021.

Vrijwilligerspenning 2021

De criteria voor de vrijwilligerspenning zijn:

 • De vrijwilliger moet in Waalre wonen of lid zijn van een Waalrese vereniging of instelling;
 • De vrijwilligerspenning is niet eerder aan de voorgedragen persoon uitgereikt;
 • Moet organisatorisch en/of bestuurlijk minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk hebben  gedaan of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Met ”organisatorisch” wordt bedoeld ”het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie”;
 • Het vrijwilligerswerk is gericht op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
 • De vereniging of organisatie staat ten dienste van de Waalrese gemeenschap;
 • Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie;
 • Het werk wordt zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd. De tijdsinvestering van de vrijwilliger is aanzienlijk.

Waalre Club Talent 2021

Criteria voor het Waalre Club Talent zijn:

 • De jonge vrijwilliger doet vrijwilligerswerk bij één of meerdere verenigingen of instellingen in de gemeente Waalre;
 • De jonge vrijwilliger is niet eerder benoemd tot Waalre Club Talent;
 • De jonge vrijwilliger is jonger dan 23 jaar in 2021;
 • De jonge vrijwilliger creëert sociale verbindingen binnen de vereniging, instelling en de samenleving;
 • De jonge vrijwilliger levert met zijn/haar werk een positieve bijdrage aan de Waalrese samenleving;
 • Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een (geldelijke) tegenprestatie.

Aanmelden van vrijwilligers t/m 10 oktober

Vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben hierover een brief en/of mail ontvangen van de gemeente. U kunt personen die hiervoor in aanmerking komen opgeven tot en met 10 oktober 2021 via www.waalre.nl/vrijwilligers. Heeft u geen brief en/of mail ontvangen hebben en wilt u vrijwilligers voordragen? Dan kunt u contact opnemen met Rob van Daal, Verenigingscontactfunctionaris via 040-2282594 of rvdaal@waalre.nl. Alle informatie sturen of mailen we u toe. 

Uitreiking op zondag 12 december

De vrijwilligerscommissie beoordeelt of de voorgedragen vrijwilliger voldoet aan de criteria. Op zondag 12 december 2021 zet wethouder Liesbeth Sjouw, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Huis van Waalre, de vrijwilligers van de gemeente Waalre in ’t zonnetje. Zij reikt dat de vrijwilligerspenningen uit en benoemt jonge vrijwilligers tot Waalre Club Talent. Hoe deze dag er precies uit gaat zien hangt af van de eventuele coronamaatregelen op dat moment. Dit maken we op een later moment bekend.

Meer nieuws