Webinar ontwerp-omgevingsvisie

Geplaatst op dinsdag 24 augustus 2021

De omgevingsvisie is een blik vooruit in de toekomst van Waalre. Hoe ziet Waalre eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied? Moet de bereikbaarheid verbeteren? Krijgt duurzaamheid prioriteit? Dit zijn belangrijke vragen voor jong en oud.

Daarom stelden we samen met iedereen in Waalre die mee wilde doen een omgevingsvisie op voor het hele grondgebied van de gemeente Waalre. Dit verliep in vier fasen: dromen, denken, durven en doen. De eindstreep komt in zicht: de ontwerp-omgevingsvisie is klaar en op 8 september presenteren we deze in een webinar.

Webinar 8 september

Woensdag 8 september om 19.30 uur presenteren we de ontwerp-omgevingsvisie via een live-webinar. We bespreken dan waarom er een omgevingsvisie is, wat er allemaal in staat en waarom dat belangrijk is voor u. De link naar dit webinar vindt u één week ervoor op de website: www.waalre.nl/omgevingsvisie. U kunt ook via Facebook van de gemeente Waalre meekijken. Uiteraard kunt u het webinar ook altijd terugkijken op een ander moment.

Inspraakperiode

Na het webinar ligt de ontwerp-omgevingsvisie van 9 september t/m 20 oktober 2021 ter inzage. In deze periode kunnen alle inwoners van Waalre en andere belanghebbenden een inspraak reactie indienen. De gemeenteraad behandelt de omgevingsvisie in de raadsvergaderingen van 30 november (oordeelsvormend) en 14 december 2021 (besluitvormend).

Reserveer 8 september 19.30 uur alvast in uw agenda en kijk voor meer informatie op www.waalre.nl/omgevingsvisie.

Meer nieuws