Gemeentelijke Onderscheiding voor mevrouw M.J.H.A. Becker-Hoppenbrouwers

Geplaatst op vrijdag 3 september 2021

Burgemeester Boelhouwer reikt de versierselen uit aan Marie-José Becker-Hoppenbrouwers en haar partnerVandaag heeft mevrouw M.J.H.A. Becker-Hoppenbrouwers ‘de Gemeentelijke blijk van waardering’ ontvangen. Burgemeester Boelhouwer reikte de versierselen behorend bij deze onderscheiding uit. Mevrouw Becker-Hoppenbrouwers ontvangt haar gemeentelijke onderscheiding vanwege haar vrijwillige activiteiten voor de Waalrese senioren en kwetsbaren in de gemeenschap.

Burgemeester Boelhouwer heeft om 10.30 uur op afstand de versierselen uitgereikt op het thuisadres van mevrouw Becker-Hoppenbrouwers. De coronamaatregelen worden hierbij in acht genomen.  ​

Vrijwilligerswerk

Mevrouw Marie-José Becker-Hoppenbrouwers verricht al vele jaren vrijwilligerswerk. Zij begon in 1988 als bestuurslid welzijn personeel voor Basisschool De Wilderen. Zij zorgde er onder andere voor dat jarige personeelsleden namens het bestuur gefeliciteerd werden en hield contacten met langdurige zieke personeelsleden. Jaarlijks organiseerde zij een kerstviering of een nieuwjaarsfeest. Dit heeft zij gedaan tot 1996.

Van 2008 tot 2015 nam zij deel als bestuurslid in de Participatieraad sociaal domein van de gemeente Waalre. Zij heeft bijdragen geleverd aan het Wmo-beleidsplan, transitie jeugdzorg naar de gemeente, maatregelen AWBZ en de verordening Wmo.

Van 2008 tot 2016 is mevrouw Marie-José Becker bestuurslid geweest van de Seniorenraad Waalre. Zij zorgde voor de verslaglegging en coördineerde de klankbordgroepen. Samen met haar echtgenoot verzorgde ze ook nog de nieuwsbrieven en de website.

Goed voor Mekaar Waalre

Marie-José Becker-Hoppenbrouwers met de gemeentelijke onderscheidingMevrouw Marie-José Becker is sinds 2014 één van de drijvende krachten achter Goed voor Mekaar Waalre. Het motto van Goed voor Mekaar is "iets doen voor een ander is fijn voor iedereen”. Mevrouw Marie-José Becker staat samen met haar collega's niet alleen inwoners met een hulpvraag te woord, maar zij zet zich ook in om meer bekendheid te geven aan dit initiatief. Met haar kritische blik levert zij een onmisbare bijdrage aan werkprocessen binnen Goed voor Mekaar Waalre. Zij probeert te voorkomen dat inwoners met een hulpvraag van het kastje naar de muur gestuurd worden en doet haar uiterste best een oplossing te vinden.

Oktober

Sinds 1 september 2008 is mevrouw Beckers vrijwilliger bij Oktober (voorheen RSZK). Zij is gastvrouw in de huiskamer van Zorgcentrum Hoevenakkers, een centrum voor mensen met lichte dementie. Zij bakt wafels en is vertrouwenspersoon voor cliënten.

Meer nieuws