Lokaal Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ ondertekend

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021

Afgelopen 22 september zetten de gemeente Waalre en 25 partners in Het Huis van Waalre hun handtekening onder het Lokaal Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’. Hiermee onderschrijven alle partners het belang van een preventieve aanpak van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor jong en oud in Waalre. Het gezamenlijk doel is om de inwoners van Waalre te inspireren om gezond en gelukkig te leven, gezonde keuzes te maken en in beweging te blijven of komen.

De focus op preventie, met concrete acties

Het akkoord is tot stand gekomen met de input van al deze partners uit verschillende sectoren en honderden inwoners. Een van de doelen is om het gebruik van alcohol en andere drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen. Ook het terugdringen van eenzaamheid en het verminderen van mentale en psychische stress is opgenomen in het akkoord. Het akkoord is geen beleidsstuk van de gemeente, maar bevat concrete doelen en acties waar alle partners gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Direct aan de slag voor de lokale gezondheid dus. 

Ambities voor de komende drie jaren

Het lokaal preventieakkoord beschrijft 11 ambities die de komende drie jaren aandacht krijgen:

 • Informatievoorziening
 • Sportstimulering voor alle doelgroepen
 • Ontwikkelen motorische vaardigen voor 0-4 jarigen
 • Te voet of met de fiets naar school
 • Onderzoeken of de gemeente Waalre een JOGG gemeente (een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren) kan worden
 • Sportverenigingen sluiten aan bij Gezonde sportkantine
 • Voorlichting in de supermarkt over gezonde voeding
 • Op zoek naar achterliggende redenen gebruik van alcohol en andere drugs
 • Bewustwording rondom het gebruik van alcohol en andere drugs
 • Faciliteren van ontmoeting
 • Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte

Gezond Waalre en Waalres Sport- en Beweegakkoord

Het preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ gaat over gezondheid in het algemeen, maar er staan onder andere ook ambities in die met sport- en bewegen te maken hebben. Het Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ en het Waalres Sporten Beweegakkoord vullen elkaar
aan.

Voor meer informatie over het lokaal preventieakkoord kunt u contact opnemen met de gemeente Waalre. Stuur een e-mail naar gemeente@waalre.nl of bel met 040-2282500.

Meer nieuws