Stellingen

We maken van het centrum van Aalst een levendig en compact dorpshart met een aantrekkelijke uitstraling en een eigen Aalster sfeer. We streven naar een hoge kwaliteit. Daarom hebben we uitgangspunten voor groen, duurzaamheid, verlichting, water en ruimte voor voetgangers, terrassen en spelen opgesteld. Stem via de stellingen hieronder wat u belangrijk vindt.

Afbeelding bij de poll: Om het dorpshart van Aalst sfeervoller te maken, verlichten we mooie gebouwen en plekken, ook ’s avonds
Afbeelding bij de poll: Voor (jaar)markten, feesten en evenementen is een tijdelijk muziekpodium op het nieuwe horecaplein noodzakelijk
Afbeelding bij de poll: Meer vergroening op het winkelplein voor een mooiere uitstraling en verkoeling
Afbeelding bij de poll: Fietsen parkeren we niet op het nieuwe horecaplein maar in de buurt. Naast de bushalte aan de overzijde van de Eindhovenseweg is een goede plek voor een fietsenstalling
Afbeelding bij de poll: Een kleine fontein op het plein is een meerwaarde voor de uitstraling
Afbeelding bij de poll: Eenheid in reclame-uitingen en terrassen zorgt voor een mooier beeld in het centrum van Aalst
Afbeelding bij de poll: We stimuleren het toepassen van zonnepanelen in het centrum. Zonneluifels boven de parkeervakken bij Albert Heijn is een goede plaats hiervoor
Afbeelding bij de poll: Met meer en gevarieerd groen dragen we bij aan de biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit en verminderen we hittestress
Afbeelding bij de poll: Het gebouw van voormalig café Moonen moet behouden blijven
Afbeelding bij de poll: De parkeerterreinen horen ook bij het centrum en moeten een aantrekkelijke, groenere uitstraling krijgen
Afbeelding bij de poll: Bij de toegang naar de Leesakker vanaf de Raadhuisstraat begint het centrum. Dat maken we duidelijk door de kerk en pastorie beter zichtbaar te maken en het gebied in te richten al ‘auto te gast’
Afbeelding bij de poll: We hergebruiken zoveel mogelijk de klinkers die nu op de pleinen liggen voor de nieuwe bestrating. Dat is duurzaam
Afbeelding bij de poll: Om wateroverlast én hittestress te voorkomen koppelen we regenwater af, houden we het water onder de grote pleinen vast en laten het daarna infiltreren in de bodem