Aanleg Westparallel start begin 2019

Geplaatst op donderdag 29 november 2018

De Raad van State heeft half juni het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische procedures voor de Westparallel tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden. De uitspraak betekent dat begin 2019 de eerste schop in de grond gaat voor de aanleg van de weg en dat de openstelling hiervan is gepland eind 2021.

De gemeente Waalre is al eerder gestart met de voorbereidingen door samen met de inwoners plannen te maken voor de herinrichting van de Eindhovenseweg (N69) door de dorpskern van Aalst. Direct nadat de Westparallel is opgeleverd en opengesteld voor verkeer, starten de werkzaamheden om de Eindhovenseweg verkeersluwer te maken en het openbaar vervoer ruimer baan te geven. “We realiseren hiermee een reductie van circa 40% verkeersbewegingen op de heringerichte Eindhovenseweg, waarbij we ook stevige maatregelen nemen voor het terugdringen van het doorgaand vrachtverkeer door onze dorpskern in Aalst. Hiermee komen we tegemoet aan de langgekoesterde wens om het dorp terug te geven aan de inwoners”, aldus wethouder Arno Uijlenhoet van de gemeente Waalre.

Denktank

Voorafgaand aan de aanpassingen aan de Eindhovenseweg, gaat de gemeente Waalre al maatregelen nemen om ook het doorgaande verkeer op de Traverse in Waalre-Dorp te beperken. “We zijn al geruime tijd in nauw overleg met een denktank bestaande uit betrokken inwoners van Waalre-Dorp over deze maatregelen. Als alles volgens plan verloopt, start de uitvoering hiervan medio 2020 en bereiken we op de Traverse in Waalre-Dorp een afname van het doorgaand verkeer van circa 30%”, aldus wethouder Uijlenhoet.

Meer nieuws