Planning

 • 14 februari: Raadsinformatieavond
 • 20 februari: 1e bijeenkomst denktank Den Hof
 • 21 februari: 1e bijeenkomst denktank Eindhovenseweg/Den Hof
 • 28 maart: Samenvoeging denktanks, 2e bijeenkomst
 • 11 April: Raadsinformatieavond. Raad bespreekt vorderingen Integrale gebiedsvisie
 • 20 april: Informatiebijeenkomst Traverse Waalre-dorp
  • Opstarten denktank Traverse
 • 9 mei: Denktank bespreekt concept Integrale gebiedsvisie
 • 26 september: Integrale gebiedsvisie dorpshart Aalst
  • Denktank
  • Vaststellen visie
 • Tweede kwartaal 2018: Nota van Uitgangspunten samen met Raadswerkgroep en Denktanks
  ◦Vaststellen Nota van Uitgangspunten
 • Tweede kwartaal 2018: Realisatiestrategie Den Hof
  ◦Vaststellen Realisatiestrategie in samenspraak met de raad
 • Einde 2018: Voorlopig ontwerp Eindhovenseweg en Traverse
 • Tweede Kwartaal 2019: Definitief ontwerp
 • 2019: Maken bestek en aanbesteding
 • Eind 2019 begin 2020(?): Overdracht N69 en openstelling Westparallel voor verkeer. Start uitvoering Traverse en Eindhovenseweg.
 • evaluatie