Planning

Op deze pagina vindt u de planning voor de deelprojecten Eindhovenseweg en Traverse voor de komende jaren. De planning van het project Vitaal Dorpshart vindt u onderaan deze pagina.

De eerste belangrijke stap was de Nota van Uitgangspunten. Deze is belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het voorlopig ontwerp van de weg. De Nota van Uitgangspunten voor zowel de Eindhovenseweg als Traverse werd in 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd.

De voorbereiding van het vitaal dorpshart Aalst volgt vanaf eind 2018 een ander proces. Voor onder meer de vastgestelde visie op het dorpshart, het proces en de planning zie het deelproject ‘Vitaal Dorpshart Aalst’.

Planning deelprojecten Eindhovenseweg en Traverse

2020

 • Opstellen voorlopig ontwerp Eindhovenseweg
 • Onderzoek sluipverkeer Aalst

2021

 • Uitvoering herinrichting Traverse Waalre-dorp
 • Opstellen voorlopig en definitief ontwerp Eindhovenseweg
 • Maken bestek en aanbesteding werkzaamheden Eindhovenseweg
 • Realisatie maatregelen tegen sluipverkeer Aalst
 • Openstelling nieuwe verbinding N69
 • Start werkzaamheden Eindhovenseweg

2022 en 2023

 • Uitvoering werkzaamheden Eindhovenseweg
 • Opstellen voorlopig en definitief ontwerp Traverse-Noord

2024

 • Uitvoering herinrichting Traverse Noord
 • Evaluatie

Mijlpalen tot nu toe

2016

 • 13 september 2016: raadsinformatieavond over start van het project Duurzaam door Waalre

2017

 • 14 februari 2017: Raadsinformatieavond
 • 20 februari 2017: 1e bijeenkomst denktank Den Hof
 • 21 februari 2017: 1e bijeenkomst denktank Eindhovenseweg/Den Hof
 • 26 september 2017: Integrale gebiedsvisie dorpshart Aalst en Eindhovenseweg vastgesteld

2018

 • Derde kwartaal 2018: Concept Nota van Uitgangspunten samen met Raadswerkgroep en Denktanks afronden
 • Vierde kwartaal 2018: Vaststellen Nota van Uitgangspunten

2019

 • Denktanks en inwoners betrekken bij het opstellen van de schetsontwerpen van de Eindhovenseweg en Traverse
 • Einde 2019: vaststellen schetsontwerpen Eindhovenseweg en Traverse door de gemeenteraad

2020

 • Realisatie maatregelen tegen sluipverkeer Waalre-dorp
 • Opstellen voorlopig en definitief ontwerp Traverse Waalre-dorp
 • Maken bestek en aanbesteding werkzaamheden Traverse Waalre-dorp