Planning

Op deze pagina vindt u de planning voor de deelprojecten Eindhovenseweg en Traverse voor de komende jaren. De planning van het project Vitaal Dorpshart vindt u onderaan deze pagina.

De eerstvolgende belangrijke stap is de Nota van Uitgangspunten. Deze is belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het voorlopig ontwerp van de weg en de ontwikkelingsrichting van het vitaal dorpshart Aalst. De Nota van Uitgangspunten voor zowel de Eindhovenseweg als Traverse en Vitaal Dorpshart Aalst willen we nog in 2018 voorleggen aan de gemeenteraad.

De voorbereiding van het vitaal dorpshart Aalst volgt vanaf eind 2018 een ander proces. Allereerst worden er verschillende gebiedsvarianten opgesteld. Na een beoordeling op basis van diverse criteria wordt een gebiedsvariant gekozen. Vervolgens wordt een realisatiestrategie vastgesteld, waarna afhankelijk van de mogelijkheden, de ontwikkeling van het vitaal dorpshart Aalst in fases plaatsvindt.

Planning deelprojecten Eindhovenseweg en Traverse

2018

 • Derde kwartaal 2018: Concept Nota van Uitgangspunten samen met Raadswerkgroep en Denktanks afronden
 • Vierde kwartaal 2018: Vaststellen Nota van Uitgangspunten

2019

 • Tweede kwartaal 2019: Voorlopig ontwerp Eindhovenseweg en Traverse
 • Einde 2019: Definitief ontwerp
 • 4e kwartaal 2019: start maken bestek werkzaamheden Traverse

2020

 • Eerste en tweede kwartaal: Definitief ontwerp Eindhovenseweg
 • Eerste en tweede kwartaal: Maken bestek en aanbesteding werkzaamheden voor Traverse
 • 3e kwartaal: gunning werkzaamheden Traverse
 • 3e en 4e kwartaal uitvoering werkzaamheden Traverse
 • 3e en 4e kwartaal: Maken bestek en aanbesteding werkzaamheden voor Eindhovenseweg

2021

 • Eerste kwartaal: bestek en aanbesteding werkzaamheden voor Eindhovenseweg
 • Eerste en tweede kwartaal: uitvoering werkzaamheden Traverse
 • Tweede en derde kwartaal: gunning werkzaamheden Eindhovenseweg
 • 2e, 3e en 4e kwartaal: Procedure overdracht N69

2022

 • Uitvoering herinrichting Eindhovenseweg
 • Evaluatie

Mijlpalen tot nu toe

2016

 • 13 september 2016: raadsinformatieavond over start van het project Duurzaam door Waalre

2017

 • 14 februari 2017: Raadsinformatieavond
 • 20 februari 2017: 1e bijeenkomst denktank Den Hof
 • 21 februari 2017: 1e bijeenkomst denktank Eindhovenseweg/Den Hof
 • 28 maart 2017: Samenvoeging denktanks, 2e bijeenkomst
 • 11 April 2017: Raadsinformatieavond. Raad bespreekt vorderingen Integrale gebiedsvisie
 • 20 april 2017: Informatiebijeenkomst Traverse Waalre-dorp. Opstarten denktank Traverse
 • 9 mei 2017: Denktank bespreekt concept Integrale gebiedsvisie
 • 26 september 2017: Integrale gebiedsvisie dorpshart Aalst en Eindhovenseweg vastgesteld