Privacy

De gemeente Waalre hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.duurzaamdoorwaalre.nl. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst uit te voeren of wanneer de gemeente hiertoe wettelijk verplicht is.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Het doel is dat de gemeente Waalre een beeld krijgt van de bezoekersstromen en paginaweergaven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.