Op weg naar een duurzame en gezonde leefomgeving

Een duurzaam gezonde leefomgeving. Dat is wat de gemeente Waalre wil bereiken met het project Duurzaam door Waalre. Door zowel op de Eindhovenseweg in Aalst als op de Traverse in Waalre-dorp het aantal verkeersbewegingen rigoureus terug te dringen, vrachtverkeer en sluipverkeer onze dorpskernen te weren, de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren en winkelcentrum Den Hof levendiger en groen te maken, willen we het dorp teruggeven aan onze inwoners. Zodra de Nieuwe Verbinding N69, een nieuwe provinciale weg van de Belgische grens naar de A67/A2 (de nieuwe N69) door de Provincie is aangelegd, gaat de schop in de gemeente Waalre direct in de grond.

Een deel van het doorgaand verkeer zal met de komst van de nieuwe weg om Valkenswaard en Waalre heen geleid worden, naar een meer westelijke ontsluiting op de A67/A2 (N2): de nieuwe N69 of 'Westparallel'. Deze nieuwe weg biedt straks het doorgaande verkeer een alternatief in plaats van over vele lokale wegen in het gebied en door de dorpen te rijden.

De plannen voor het aanpassen van de Eindhovenseweg, de Traverse en Vitaal dorpshart Aalst hebben we samen met onze inwoners ontwikkeld in verschillende sessies. Mocht u ook willen deelnemen aan een van de denktanks om zo mee te denken over het (voorlopig) ontwerp en de uitvoering meld u dan aan door een mail te sturen aan: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.

We werken verder nauw samen met de gemeente Valkenswaard en gemeente Eindhoven, want onze ambitie voor een duurzaam gezonde leefomgeving en de maatregelen die we nemen reiken verder dan onze gemeentegrens.

Wat levert het project op?

Duurzaam door Waalre is een complex en meerjarig project met een grote impact op de omgeving en de inwoners van de gemeente Waalre. Wij verwachten in eind 2024 alle maatregelen gerealiseerd te hebben.

Klik op een van de projecten om te zien welke stappen we zetten.