Nota van Uitgangspunten voor einde jaar

Geplaatst op donderdag 29 november 2018

De afgelopen maanden is in de denktanks Aalst (Eindhovensweg) en Waalre (Traverse) en in de klankbordgroep Vitaal dorpshart Aalst (winkelcentrum Den Hof) hard gewerkt om uitgangpunten te bespreken en te bediscussiëren.

De Nota van Uitgangspunten is belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het voorlopig ontwerp van de wegen en de ontwikkelingsrichting van het dorpshart. De planning is om de Nota van Uitgangspunten voor zowel de Eindhovensweg, de Traverse en Vitaal Dorpshart Aalst nog dit jaar voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor die tijd vindt er met beide denktanks en de klankbordgroep los van elkaar nog 1 sessie plaats om de laatste input op te halen en het concept voor te leggen. Na vaststelling van de nota van uitgangspunten door de Raad volgt er nog een creatief proces voor de concrete inrichting. Hier zal de omgeving bij betrokken worden.

Meer nieuws