Maatregelen sluipverkeer in Waalre-Dorp

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

Op woensdag 27 maart organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de verkeersmaatregelen om sluipverkeer in Waalre-dorp te weren of te verminderen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in vergaderruimtes Blokven C en D in Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19. U kunt tussen 16.00 en 19.00 uur binnenlopen wanneer het u het beste uitkomt. U hoeft zich niet aan te melden.

In Waalre-dorp start het vervangen van de riolering in de Molenstraat en omgeving in het najaar. Daarna worden deze straten opnieuw ingericht. Daarnaast is - vooruitlopend op de herinrichting van de N69 - de denktank Duurzaam door Waalre Traverse aan de slag gegaan met ideeën om de Traverse te herinrichten tegelijkertijd met sluipverkeer werende maatregelen in de aangrenzende straten.

Door middel van tekeningen wordt per straat inzichtelijk gemaakt welke ideeën er liggen om het sluipverkeer te weren. U kunt deze tekeningen tussen 16.00 en 19.00 uur op uw gemak bekijken en als u vragen heeft zijn er medewerkers en projectleiders aanwezig om deze te beantwoorden.

Meer nieuws