Maatregelen Waalre-Dorp

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

De Provincie heeft onlangs een subsidie van ruim een ton verstrekt om maatregelen tegen sluipverkeer te nemen in Waalre-Dorp. Hiermee kan in april/mei alvast gestart worden met een aantal maatregelen om het sluipverkeer te weren.

De inzet is om het verkeer maximaal naar de Traverse te geleiden. Gestart wordt met het realiseren van eenrichting in de Oude Kerkstraat en het aanleggen van een fietsstraatje in de Werenfriedstraat. Daarna volgt, na goedkeuring van de maatregelen door de gemeenteraad in mei:

  • een fietsknip in de Ansbalduslaan
  • verkeersbeperkende maatregelen bij de kruising bij de Van Goghlaan en Burg. Uijenstraat
  • eenrichtingsverkeer in de Jacob Ruisdaellaan
  • maatregelen in de Heikantstraat om linksaf slaand verkeer vanuit het zuiden te weren uit de Burg. Uijenstraat
  • aanpassing van de kruising Wollenbergstraat met kruising Daslaan. Komend vanuit het noorden kan sluipverkeer niet meer rechtsaf de Hoogstraat inslaan

Al deze maatregelen samen moeten vooruitlopend op de aanleg van de Westparallel overlast door sluipverkeer in de woonstraten verminderen. Ook zijn er plannen om de verkeersregelinstallatie (VRI) aan te passen op de Traverse. Door de volgorde van groen licht aan te passen, wordt de doorstroming op de Traverse fors beter, zo blijkt uit berekeningen. Ook hierover neemt de raad in mei een besluit.

Meer nieuws