Nota van uitgangspunten goedgekeurd

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

Op 18 december 2018 stelde de gemeenteraad de 'Nota van uitgangspunten Duurzaam door Waalre Eindhovenseweg en Traverse' vast en ook de 'Nota van Uitgangspunten Vitaal Dorpshart Aalst'. Deze nota's van uitgangspunten zijn belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het ontwerpen van de wegen en de ontwikkelingsrichting van het dorpshart.

Nu de Nota's zijn vastgesteld is een belangrijke stap gezet en kan gestart worden met het creatief ontwerpproces voor de concrete inrichting. Hier wordt de omgeving bij betrokken in de vorm van 2 denktanks: één voor de Eindhovenseweg en één voor de Traverse. Voor Vitaal Dorpshart Aalst zal de bestaande klankbordgroep ook weer betrokken worden bij de vervolgstappen. Daarnaast zal er een bredere bewonersbijeenkomst voor Vitaal Dorpshart Aalst worden georganiseerd.

Meer nieuws