Vervolgproces en participatie

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

Na de vaststelling van de Nota's van Uitgangspunten is de ontwerpfase gestart. In deze fase wordt samen met de inwoners die deelnemen in de denktanks het ontwerp gemaakt voor de Eindhovenseweg en de Traverse. De inwoners in denktanks brengen ideeën in en worden betrokken in het gehele ontwerpproces. De denktank is adviserend en meedenkend.

In de Nota van Uitgangspunten zijn de kaders vastgelegd die de gemeenteraad controleert. De raad neemt het uiteindelijke besluit. Er is een bureau in de arm genomen dat het ontwerpproces gaat ondersteunen en die het ontwerp gaat uitwerken: Bureau Kragten. De ontwerpfase bestaat uit 3 delen: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Eind maart bespreekt de gemeenteraad het voorstel waarin het ontwerpproces beschreven is en waarin is opgenomen wie er in welke fase aan zet is. In alle fases vindt de uitwerking met betrokken inwoners plaats. Raadsleden worden ook uitgenodigd in de rol van toehoorder bij deze sessies.

Voorlopig ontwerp

Nadat de raad het schetsontwerp heeft vastgesteld en kaders heeft meegegeven, wordt het schetsontwerp technisch uitgewerkt en onderbouwd. De denktanks en de raad worden uiteraard weer meegenomen in dit proces. Het resultaat is een voorlopig ontwerp dat tijdens een inloopbijeenkomst voor inwoners en raadsleden wordt getoond. De wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp zijn dan zichtbaar.

Definitief ontwerp

Bij het definitieve ontwerp wordt het gebruik van materialen en de invulling uitgewerkt. De denktanks en de raad worden uiteraard weer meegenomen in het gehele proces. Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd voor inwoners en raadsleden waarin de wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp en de keuze van materialen in de openbare ruimte zichtbaar worden gemaakt. Uiteindelijk stelt de raad het definitief ontwerp vast en dient zij een krediet beschikbaar te stellen om alle wensen uit te voeren.

De denktanks Eindhovenseweg en Traverse kwamen in februari bij elkaar om het ontwerpproces te bespreken. Als de raad in april een besluit neemt over het ontwerpproces kunnen er snel vervolgstappen gezet worden.

Meer nieuws