Vervolgproces Vitaal Dorpshart Aalst

Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019

Momenteel is adviesbureau BRO bezig om de uitgangssituatie en het toekomstperspectief voor het centrum van Aalst te actualiseren. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 19 maart zullen de bevindingen worden gepresenteerd. Voor het vervolgproces voor de ontwikkeling van het winkelcentrum Den Hof zal de raad op 2 april een besluit nemen. In dit vervolgproces zal ook de klanbordgroep van Vitaal Dorpshart Aalst weer betrokken worden. Daarnaast zal er ook een bredere bewonersavond worden georganiseerd.

Meer nieuws