Maatregelen sluipverkeer

Geplaatst op donderdag 25 april 2019

Op woensdag 27 maart organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over de verkeersmaatregelen om sluipverkeer in Waalre-Dorp te weren of te verminderen. Het was een druk bezochte bijeenkomst.

In Waalre-Dorp start dit najaar het vervangen van de riolering in de Molenstraat en omgeving. Omdat deze straten daarna opnieuw worden ingericht, wordt er nu al samen met de inwoners nagedacht over de aanpak van sluipverkeer op deze route. Daarnaast zijn inwoners, vooruitlopend op de aanleg van de nieuwe Westparallel die het doorgaande verkeer om Waalre heen leidt, in de denktank Duurzaam door Waalre Traverse aan de slag gegaan met ideeën om de Traverse te herinrichten.

Sluipverkeer weren

De eerste stap is om maatregelen te nemen om sluipverkeer te weren in de omliggende straten van de Traverse, zodat het verkeer gedwongen wordt de hoofdwegen te benutten. In de presentatie Minder sluipverkeer Waalre-Dorp (, 0) is door middel van tekeningen per straat inzichtelijk gemaakt welke ideeën er liggen om in Waalre-Dorp het sluipverkeer te weren. De gemeenteraad moet nog beslissen over deze maatregelen.

Meer nieuws