Bewoners bedenken zelf ontwerp voor deel Eindhovenseweg

Geplaatst op dinsdag 14 mei 2019

Inwoners van Waalre denken op dit moment mee over een nieuw ontwerp voor de Eindhovenseweg en de Traverse in Waalre-Dorp. Zodra de nieuwe verbindingsroute 'De Westparallel' (de nieuwe N69) door de Provincie is aangelegd, moet de verkeerssituatie in Waalre fors verbeteren.

Zo'n 20 inwoners, verenigd in de denktank voor de Eindhovenseweg, hebben intensief meegedacht over het nieuwe schetsontwerp voor deze weg. Afgelopen woensdag werd er tijdens de bijeenkomst naast de schetsontwerpen die inwoners eerder hebben ontwikkeld, een nieuwe variant voor een deel van de Eindhovenseweg ingebracht. Deze variant is ontwikkeld door een brede groep bewoners van de Eindhovenseweg en door een afvaardiging ingebracht in de denktank. Het ontwerp kreeg direct veel steun en zal samen met een tweede schetsontwerp, ook gekozen door de denktank, voorgelegd worden aan de raad. Voorafgaand hieraan komt er eind juni of begin juli een brede informatiebijeenkomst voor inwoners om de schetsontwerpen te bekijken en hun reactie te geven. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over de schetsontwerpen. Voor de schetsontwerpen voor de Traverse vindt binnenkort met de denktank Traverse/Waalre een soortgelijke bijeenkomst plaats.

Aanpak Duurzaam door Waalre

Het project Duurzaam door Waalre (DDW) heeft tot doel om het verkeer met de komst van de Westparallel maximaal uit onze gemeente te weren en naar deze nieuwe randweg te leiden. Zo willen we de leefbaarheid van onze kernen Waalre-Dorp en Aalst structureel vergroten. De Westparallel begint ten zuiden van Valkenswaard, loopt ten westen langs onze gemeente en sluit bij Veldhoven aan op de A67. De weg moet in 2021 klaar zijn. Op dat moment gaat aan de Eindhovenseweg de schop in de grond om vrachtwagens te weren en het aantal personenauto's drastisch te verminderen. Om te voorkomen dat (sluip)verkeer zich vanaf dat moment naar zijwegen van de Eindhovenseweg en naar Waalre-Dorp gaat verplaatsen, moeten daar voor die tijd, feitelijk nu al, verkeersmaatregelen worden getroffen.

Begonnen wordt om in Waalre-Dorp sluipverkeer uit de woonstraten naar de Traverse te geleiden. Vervolgens wordt ook de Traverse zelf aangepakt, zodat het voor verkeer onaantrekkelijk wordt om door Waalre-Dorp te rijden. Dit zal er toe leiden dat de Eindhovenseweg de komende tijd nog wat intensiever zal worden gebruikt, totdat in 2021, wanneer de Westparallel opengaat, ook daar dus de schop in de grond gaat. Vanaf dat moment gaat het doorgaand verkeer maximaal over de Westparallel en kunnen inwoners genieten van meer ruimte en schonere lucht.

Denktanks

Na oproepen van de gemeente hebben inwoners zich aangemeld die mee willen denken over de schetsontwerpen. Vanuit deze aanmeldingen zijn er 2 denktanks opgericht, die beide uit ruim 20 (verschillende) leden bestaan. Dat zijn:

  • Denktank Traverse / Waalre
  • Denktank Eindhovenseweg / Aalst

Deze denktanks zijn vanaf het begin van het project betrokken bij het project 'Duurzaam door Waalre'. In eerste instantie hebben ze meegepraat over de plannen rondom de visie voor de kern Aalst en de randvoorwaarden die vertaald zijn in een nota van uitgangspunten voor de Traverse in Waalre en een nota van uitgangspunten voor de Eindhovenseweg in Aalst. Inmiddels zijn de visie en de nota van uitgangspunten voor de Traverse en de Eindhovenseweg vastgesteld. Vanaf begin 2019 denkt de Denktank mee over de herinrichting van de Traverse en de Eindhovenseweg. Volg het project via deze website en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Meer nieuws