Inloopbijeenkomst Duurzaam door Waalre drukbezocht

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019

Ongeveer 200 geïnteresseerde inwoners bezochten op 4 juli de inloopbijeenkomst Duurzaam Door Waalre. Zij konden er schetsontwerpen voor de Eindhovenseweg en de Traverse (Heikantstraat binnen bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde Heistraat) en schetsen/ideeën voor het dorpshart Aalst (centrum Den Hof) bekijken.

Er werden veel vragen gesteld bij de tekeningen waar de projectleider, adviseurs van de gemeente, externe bureaus en studenten van de TU/e, die ook ontwerpen hebben gemaakt voor Den Hof, antwoord op gaven. Er waren veel positieve reacties, maar er klonken ook kritische geluiden. Op een reactieformulier konden de bezoekers aangeven wat zij goed vonden en wat ze nog misten in de schetsontwerpen.

Deelproject ontwikkeling dorpshart Aalst (centrum Den Hof)

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen is een leefbaar, herkenbaar, zichtbaar, bereikbaar en levendig dorpshart met een hoog kwalitatieve uitstraling nodig. Het hart moet blijven kloppen in het centrum van Aalst.

Door de aanpassingen aan de Eindhovenseweg en de vernieuwde inrichting van het centrum van Aalst (Den Hof) wordt het dorpshart weer zichtbaar voor passanten en krijgt het een aantrekkelijke uitstraling. Dat is belangrijk voor inwoners, winkeliers én ondernemers op Den Hof.

Schetsen dorpshart Aalst (centrum Den Hof)

Voor de ontwikkeling en nieuwe inrichting van het dorpshart Aalst (centrum Den Hof) kunt u vier schetsen/ideeën bekijken. In de toekomst moet Den Hof een levendig, zichtbaar en bereikbaar dorpshart worden met een hoog kwalitatieve uitstraling. Dat is niet alleen voor inwoners maar ook voor de winkeliers en ondernemers op Den Hof belangrijk. Op 20 juni was een creatieve ontwerpsessie ‘Dorpshart Aalst’. Drie ontwerpers, zes experts (deskundig op het gebied van onder andere vastgoed, mobiliteit en duurzaamheid) raadsleden, klankbordgroepleden en leden van het college van B&W waren aanwezig. Doel van de sessie was kijken of er verbetermogelijkheden zijn voor de plannen die in de ‘Gebiedsvisie Aalst centrum Eindhovenseweg’ beschreven waren. De schetsen van de ontwerpers kunt u hieronder bekijken. Ook presenteren studenten van de TU/e een plan voor het centrum. We horen graag van u wat u goed vindt aan de schetsen / ideeën en wat beter kan.

Deelproject herinrichting Eindhovenseweg Aalst

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen, neemt de gemeente Waalre maatregelen op de Eindhovenseweg die ervoor zorgen dat er in 2023 het volgende is gerealiseerd:

 • Geen doorgaand vrachtverkeer meer over de Eindhovenseweg
 • Vermindering autoverkeer op de Eindhovenseweg met circa 40%
 • Auto is te gast in het centrum van Aalst; openbaar vervoer en fiets krijgen prioriteit boven het autoverkeer
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Eindhoven en Valkenswaard
 • Duurzame herinrichting van de openbare ruimte

Hierbij wordt al 2,5 jaar intensief samengewerkt met omwonenden en andere inwoners in een denktank om samen oplossingen te bedenken om bovenstaande doelen te bereiken.

Schetsontwerpen Eindhovenweg

De schetsontwerpen van de Eindhovenseweg die u kunt bekijken, zijn bedacht door de inwoners in de denktank. Zij zijn samen met de gemeente 2,5 jaar aan het werk om oplossingen te bedenken om het verkeer op de Eindhovenseweg terug te dringen en oplossingen te bedenken voor een maximaal vrachtwagenverbod op deze weg.

Het is een intensief en serieus proces waarbij de leden ieder individueel een voor hen ideale indeling hebben gemaakt. Daarna heeft een groep omwonenden van de Eindhovenseweg op basis hiervan zelf een ontwerp gemaakt waar alle leden van de denktank volledig achter staan. De schetsontwerpen die u hier kunt bekijken zijn contouren en geven nog geen precieze invulling van de locatie van bomen of inritten et cetera. Dat wordt bij de uitwerking in een definitief ontwerp bepaald.

Deelproject herinrichting Traverse Waalre-dorp

De Traverse is de naam voor de weggedeelte Heikantstraat binnen bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde Heistraat. Voorafgaand aan de aanpassingen aan de Eindhovenseweg, gaat de gemeente Waalre al maatregelen nemen om een afname van het doorgaand verkeer op de Traverse te bereiken. Samen met inwoners uit Waalre-dorp die deelnemen in de denktank Waalre-dorp werkt de gemeente al 2,5 jaar samen om oplossingen te bedenken die dit bereiken. Daarbij gaan we uit van drie uitgangspunten:

 • Minder auto’s door het dorp
 • Minder files in de dorpskern
 • Lagere snelheden van het verkeer dat door het dorp gaat

Om tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen, neemt de gemeente maatregelen die ervoor zorgen dat er in 2022 het volgende is gerealiseerd:

 • Vermindering autoverkeer op de Traverse met circa 30%
 • Weren sluipverkeer in de straten rondom de Traverse
 • Inrichting naar de principes van 30 kilometer per uur

Schetsontwerpen Waalre-dorp

De schetsontwerpen van de Traverse die u kunt bekijken, zijn bedacht door de inwoners in de denktank. Zij zijn inmiddels 2,5 jaar met de gemeente aan het werk om oplossingen te bedenken om het verkeer op de Traverse terug te dringen en tegelijkertijd sluipverkeer op andere wegen te voorkomen. Het is een intensief en serieus proces wat heeft geleid tot een resultaat waar de denktanks volledig achter staan. De inwoners hebben ieder individueel een voor hen ideale indeling van de Traverse gemaakt, met behulp van knip- en plakvellen van verkeerskundig Buro Kragten. Uit deze lijst van voorstellen hebben zij gezamenlijk een top 4 gekozen die door dit buro is uitgewerkt in ontwerpen. Deze zijn op aanwijzing van de inwoners verfijnd en aangepast. De schetsontwerpen die u hier kunt bekijken zijn contouren en geven nog geen precieze invulling van de locatie van bomen of inritten et cetera. Dat wordt bij de uitwerking in een definitief ontwerp bepaald.

Planning

 • Aanleg Nieuwe N69: 2019 - 2021
 • Fase 1: eind 2019 – 2020, maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
 • Fase 2: begin 2021 – eind 2021, herinrichting Traverse
 • Fase 3: 2021 maatregelen sluipverkeer Aalst
 • Fase 4: begin 2022 – 2023, herinrichting Eindhovenseweg nà opening Nieuwe N69

Bekijk de folder Duurzaam door Waalre (, 0) voor meer informatie.

Meer nieuws