Raad akkoord met Visie 2.0 voor dorpshart Aalst

Geplaatst op maandag 28 oktober 2019

Dinsdag 22 oktober heeft de gemeenteraad unaniem de "Visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0", met wijzigingen, vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het centrum van Aalst tot een leefbaar, herkenbaar, zichtbaar, bereikbaar en levendig dorpshart met een eigen Aalster sfeer.

In de visie 2.0 zijn de ambities en uitgangspunten voor het dorpshart Aalst opgenomen. De Aalster sfeer en de hoge kwaliteit die we willen laten zien in de gebouwen en de openbare ruimte zijn er in vastgelegd. Het gaat dan onder andere om een laaninrichting voor de Eindhovenseweg met vrij liggende fietspaden en een 30km uitstraling. Geen aparte busbaan, maar een slimme manier van rijden. Voorrang voor langzaam verkeer. Een centraal markant dorpsplein aan de Eindhovenseweg en een groener centrum met historische kwaliteiten. Het dorpse karakter wordt teruggebracht in de bebouwing. Het centrum van Aalst krijgt op deze manier een eigen herkenbare sfeer die zich onderscheid van andere dorpscentra.

Samenwerking belangrijk

De gemeenteraad heeft daarbij nog expliciet opgenomen dat de oostzijde van de Eindhovenseweg wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling. En aan de zuidzijde van Den Hof moeten winkels omgebouwd kunnen worden naar woningen. Verder wil de raad dat de verkeerssituatie en de oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg voor fietsers en voetgangers aanzienlijk wordt verbeterd. En tenslotte vraagt de raad dat de totale gebiedsontwikkeling in samenwerking en samenspraak met alle betrokken lokale partners en de gebruikers van het centrum wordt uitgevoerd.

Meer nieuws