Tijdelijke maatregelen tegen sluipverkeer in Waalre-dorp

Geplaatst op donderdag 7 november 2019

De provincie is gestart met de aanleg van de nieuwe N69 die het doorgaande verkeer, dat nu door de dorpskernen van Aalst en Waalre gaat, om het dorp heen leidt. Op de bestaande routes in deze dorpskernen is het, met name in de spits, heel druk en de omliggende straten hebben veel last van sluipverkeer. Daarom wordt nu al samen met de inwoners nagedacht over de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Traverse (Heikantstraat binnen bebouwde kom, Wollenbergstraat, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde Heistraat) in Waalre-dorp en over maatregelen om het sluipverkeer terug te dringen.

De eerste stap wordt nu gezet door maatregelen uit te voeren die het sluipverkeer weren uit de omliggende straten van de Traverse, zodat het verkeer gedwongen wordt de hoofdwegen te benutten. Deze maatregelen worden eerst tijdelijk ingevoerd. In deze periode wordt objectief gemeten, door middel van tellussen en verkeerswaarnemingen, wat het effect is van de maatregelen. In het voorjaar worden de maatregelen na een evaluatie waarschijnlijk definitief ingevoerd. Alle maatregelen zijn erop gericht om het verkeer over de Traverse te laten rijden en uit de omliggende straten te weren.

Een nieuw verkeerslicht

Als eerste wordt vanaf 11 november een nieuw verkeerslicht op de kruising Willibrorduslaan - Traverse in gebruik genomen. Dit nieuwe verkeerslicht geeft tijdelijk meer ruimte aan het doorgaande verkeer vanuit Valkenswaard naar Veldhoven, zodat de behoefte om te sluipen in de omliggende straten afneemt.

Sluipverkeer maatregelen

Meteen na de installatie van het nieuwe verkeerslicht worden verschillende maatregelen voor het weren van sluipverkeer in Waalre-dorp uitgevoerd. De formele verkeersborden worden geplaatst, maar de aanpassingen aan de infrastructuur worden eerst tijdelijk uitgevoerd. Verkeersregelaars en Boa's zullen extra controleren.

De volgende maatregelen om sluipverkeer te weren worden uitgevoerd:

  1. Een linksafverbod vanaf de Heikantstraat naar de Burgemeester Uijenstraat. Er worden rood-witte barriërs geplaatst en verkeersregelaars die het verkeer in de juiste richting wijzen
  2. Een fietssluis in de Burgemeester Uijenstraat, ter hoogte van de Vincent van Goghlaan. Door middel van betonnen blokken wordt de kruising zodanig ingericht dat auto's niet kunnen doorrijden, maar fietsers wel
  3. Een rechtsafverbod vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk naar de Hoogstraat. Het wordt onmogelijk gemaakt om vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk rechtsaf de Hoogstraat in te rijden
  4. Eénrichtingsverkeer in de Kerkstraat. Inrijden is alleen toegestaan vanuit de Hoogstraat
  5. Eénrichtingsverkeer in de Jacob Ruisdaellaan. Inrijden is alleen toegestaan vanuit de Loonderweg

Meer nieuws