Aanvullende informatie sluipverkeermaatregelen Waalre-dorp

Geplaatst op woensdag 20 november 2019

Sinds donderdag 14 november heeft de gemeente in Waalre-Dorp een aantal tijdelijke maatregelen genomen om sluipverkeer uit onze dorpskern te weren.

Optimalisering verkeerslicht Willibrorduslaan

Zo is een nieuw verkeerslicht op de kruising Willibrorduslaan-Traverse in gebruik genomen. De gemeente heeft het verloop van de verkeersbewegingen actief gemonitord en heeft op dinsdagmiddag 19 november de instelling van het verkeerslicht geoptimaliseerd. Dit betekent dat het verkeer vanuit Aalst naar Waalre-Dorp in de avondspits vaker en langer groen krijgt om zo de wachttijd te verkorten.

Extra informatiebord tegelijk groen

Ook wordt er naast het bord 'gewijzigde situatie' bij het verkeerslicht nog een bord geplaatst om verkeersgebruikers erop te wijzen dat verkeer vanuit oost en west tegelijkertijd groen krijgt. Dit blijkt nog voor onverwachte situaties te zorgen en daarom wordt er een extra waarschuwing geplaatst.

Vooruitlopend op aanpassing Traverse

Het nieuwe verkeerslicht is, in het kader van de sluipverkeermaatregelen, vorige week zo ingericht dat het tijdelijk meer ruimte biedt aan het doorgaande verkeer vanuit Valkenswaard naar Veldhoven. Zodat de behoefte om te sluipen in de omliggende straten afneemt. De maatregelen zijn belangrijk om, ook straks als de Traverse aangepast gaat worden en een 30 km zone wordt, te voorkomen dat sluipverkeer via de woonstraten een andere route zoekt.

Even wennen

Alle verkeersmaatregelen zijn natuurlijk wennen voor de verkeersdeelnemers. De verkeersmaatregelen zijn genomen na zorgvuldig vooronderzoek. De tijdelijke verkeersmaatregelen en de effecten ervan worden actief gemonitord door de gemeente en er worden in week 48 en 49 tellussen geplaatst om metingen te doen. De maatregelen en de effecten worden begin volgend jaar geëvalueerd.

Een overzicht van de maatregelen om sluipverkeer te weren zijn uitgevoerd:

  1. Een linksafverbod vanaf de Heikantstraat naar de Burgemeester Uijenstraat. Er is een verkeersbarrière geplaatst en er zijn tijdelijk verkeersregelaars die het verkeer in de juiste richting wijzen
  2. In de Burgemeester Uijenstraat ter hoogte van de Vincent van Goghlaan zijn blokken geplaatst om het autoverkeer te weren (de fietsers kunnen hier wel voorbij). Door middel van betonnen blokken wordt de kruising zodanig ingericht dat auto's niet kunnen doorrijden, maar fietsers wel
  3. Een rechtsafverbod vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk naar de Hoogstraat. Het wordt met een barrière onmogelijk gemaakt om vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk rechtsaf de Hoogstraat in te rijden
  4. Eénrichtingsverkeer in de Kerkstraat. Inrijden is alleen toegestaan vanuit de Hoogstraat
  5. Eénrichtingsverkeer in de Jacob Ruisdaellaan. Inrijden is alleen toegestaan vanuit de Loonderweg
  6. Eénrichtingsverkeer in de Oude Kerkstraat. Inrijden is alleen toegestaan vanuit de Loonderweg

Heeft u vragen? Deze kunt u mailen naar duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.

Meer nieuws