Gesprekken met inwoners over sluipverkeerwerende maatregelen

Geplaatst op vrijdag 13 maart 2020

De gemeente Waalre besloot afgelopen zomer tijdelijk een aantal maatregelen te nemen om het doorgaand sluipverkeer in Waalre-dorp te weren uit de woonstraten. Uit de evaluatie blijkt dat deze maatregelen in zijn algemeenheid de verwachte uitwerking hebben. De verkeersintensiteiten nemen duidelijk af. Maar er blijken ook neveneffecten te ontstaan, die vragen om een aanpassing. Een deel van de maatregelen wordt binnenkort definitief gemaakt en een deel van de maatregelen wordt verwijderd of aangepast.

De gemeente biedt inwoners van Waalre(-dorp) de mogelijkheid om een persoonlijk toelichtend gesprek te voeren met de projectleider of wethouder Van Holstein om vragen, zorgen of overlast naar aanleiding van de sluipverkeerwerende maatregelen te delen. In deze gesprekken kunnen de evaluatie en effecten toegelicht worden.

Gesprekken

U kunt zich aanmelden voor een gesprek. De data voor de gesprekken worden vastgelegd, zodra er meer bekend is over de maatregelen rondom het coronavirus. Wilt u een gesprek, dan kunt u een mail sturen naar duurzaamdoorwaalre@waalre.nl waarin u aangeeft welke vragen/onderwerpen uw wilt bespreken. U ontvangt later een bevestiging, waarin staat op welke datum en tijdstip het gesprek plaatsvindt.

Meer nieuws