Traverse Waalre-dorp deels dicht de komende maanden

Geplaatst op woensdag 29 april 2020

In de periode van 18 mei tot en met 13 juli 2020 is de kruising Heikantstraat- Burgemeester Uijenstraat niet toegankelijk voor (doorgaand) verkeer. De werkzaamheden starten al op 11 mei met het kappen van bomen en verwijderen van groen. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden het fietspad en trottoir blijven gebruiken. 

Er wordt een infiltratieriool aangelegd en de kruising wordt tegelijkertijd zo aangepast, dat verkeer niet linksaf kan slaan vanaf de Heikantstraat naar de Burgemeester Uijenstraat. Dit gebeurt om sluipverkeer uit de woonstraten van Waalre-dorp te weren.

De werkzaamheden zorgen er voor dat al het verkeer op dat deel van de Traverse gedurende de werkzaamheden is gestremd. Dit betekent dat het doorgaand verkeer vanuit Valkenswaard en Veldhoven dat over de Traverse wil rijden, omgeleid wordt via de Eindhovenseweg. Ook de inwoners van Waalre worden omgeleid. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten is gegarandeerd. De bereikbaarheid van bewoners en bedrijven wordt ook zo goed mogelijk gefaciliteerd; waar nodig worden afspraken op maat gemaakt. In 2021 wordt de Traverse (Onze Lieve Vrouwedijk, Bergstraat, Wollenbergstraat en Heikantstraat binnen de bebouwde kom) vervolgens omgebouwd tot 30 km-weg, waardoor het doorgaand sluipverkeer geweerd wordt uit de dorpskern en er zo’n 30% minder verkeer zal rijden.

Gezondere leefomgeving

‘De impact van deze werkzaamheden op het (doorgaand) verkeer is groot. Zodra we in 2021 starten met het ombouwen van de Traverse naar 30-km weg wordt de overlast mogelijk nog groter. Maar deze aanpassingen zijn hard nodig, want door het weren van het sluipverkeer uit ons dorp zorgen we op termijn voor een gezondere leefomgeving. In combinatie met de aanpassingen aan de Eindhovenseweg in Aalst, waar we onder andere het vrachtverkeer gaan weren en een snelle OV-verbinding realiseren, dragen we naast een gezondere leefomgeving ook bij aan de regionale bereikbaarheidsopgave’, aldus wethouder Uijlenhoet van de gemeente Waalre.

Planning

De gemeenteraad heeft het schetsontwerp voor de Traverse al eerder goedgekeurd. De bewoners van de straten die samen de Traverse vormen, hebben meegedacht over het voorlopig ontwerp en in februari nogmaals over de plaatsing van bomen en parkeervakken. Zij ontvangen binnenkort het aangepaste voorlopig ontwerp opnieuw ter inzage, zodat het daarna voorgelegd kan worden aan het college van B&W. Wethouder Uijlenhoet: 'Ondanks de coronacrisis zijn we volop bezig om het project Duurzaam door Waalre binnen de afgesproken planning te realiseren.

Zo starten we nu met het treffen van maatregelen tegen sluipverkeer. Dit betekent begin mei de uitvoering van de fysieke barrière tegen het afslaand verkeer Onze Lieve Vrouwedijk richting de Hoogstraat en maatregelen ter hoogte van de Heikantstraat richting de Burgemeester Uijenstraat.

Voor de herinrichting van het zuidelijke deel van de Traverse zijn we druk bezig met onderzoek. Het flora en fauna onderzoek is inmiddels afgerond. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de bodem- en grondwaterkwaliteit, archeologie, de kans op het aantreffen van niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en de locaties van kabels en leidingen. Dit is allemaal nodig om het ontwerp straks te realiseren. De planning gaat uit van een openstelling van de nieuwe verbinding N69 eind 2021. Onze planning is er op gericht om het zuidelijk deel van de Traverse op dat zelfde moment gereed te hebben, zodat zonder grote verkeersproblemen gestart kan worden met de herinrichting van de Eindhovenseweg.’

Meer nieuws