Definitief ontwerp Traverse-Zuid vastgesteld

Geplaatst op woensdag 15 juli 2020

Het college van B&W stelde op 14 juli het definitief ontwerp voor de Traverse-Zuid vast. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de 30 km inrichting van de Traverse. Op 15 september wordt het definitief ontwerp oordeelsvormend voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 29 september neemt de gemeenteraad een besluit over het definitief ontwerp. De uitvoering van de werkzaamheden start dan naar verwachting in februari 2021.

Op de website van Duurzaam door Waalre vindt u het definitief ontwerp. Daar staat ook het BeeldBoek voor de Traverse-Zuid met foto’s van de materialen die we gaan gebruiken, zoals lantaarnpalen, klinkers en stoeptegels en bomen/struiken. Deze foto’s geven een goed beeld van de uitstraling van de nieuwe weg.

De Traverse-Zuid moet in november 2021 klaar zijn

Dan is ook de Nieuwe verbinding N69 klaar die de provincie aanlegt tussen de bestaande N69 net ten zuiden van Valkenswaard en de A67. Het doorgaande verkeer van Valkenswaard naar Veldhoven hoeft dan niet meer dwars door Waalre-dorp te gaan maar heeft dan een alternatief over de nieuwe verbinding N69. Zo verlagen we de verkeersdruk in Waalre-dorp zonder dat de bereikbaarheid in de regio vermindert.

We zorgen voor een betere leefbaarheid in onze gemeente

Als eind 2021 de Nieuwe verbinding N69 klaar is, starten we meteen met de herinrichting van de Eindhovenseweg. Samen met de herinrichting van de Traverse zorgen we er zo voor dat de leefbaarheid in onze dorpskernen sterk verbetert: Het doorgaand verkeer vermindert en doorgaand vrachtverkeer wordt waar mogelijk tegengegaan. Sluipverkeer door de wijken wordt beperkt tot een minimum. De lucht wordt schoner en de oversteekbaarheid van de weg en de verkeersveiligheid verbeteren. Tenslotte zorgt meer groen voor een fijn leefklimaat en het helpt tegen hittestress.

Meer nieuws