Gemeenteraad heeft ingestemd met definitief ontwerp Traverse-Zuid

Geplaatst op donderdag 29 oktober 2020

Op dinsdag 27 oktober jl. stemde de gemeenteraad in (12 stemmen voor en 5 stemmen tegen) met het definitief ontwerp voor de Traverse-Zuid. In 2021 kan eindelijk de schop in de grond aan de Wollenbergstraat en Heikantstraat en wordt de Traverse ingericht tot een 30 km-weg. Ook wordt het riool vervangen.

De inrichting van de Traverse is grotendeels ontstaan door inbreng van de omwonenden. Allereerst gericht op het treffen van maatregelen tegen het sluipverkeer. Het verkeer, voornamelijk woon-werk verkeer, dat nu dwars door het dorp gaat wordt straks gedwongen om de hoofdwegen te gebruiken. Het vervangen van de riolering wordt tegelijk geregeld, zodat er gebruik kan worden gemaakt van de gelegenheid om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.

Denktank Duurzaam door Waalre

In de Denktank Duurzaam door Waalre gingen omwonenden al in een vroeg stadium aan de slag met ideeën voor de inrichting van de Traverse. Deze participatie maakte dat alle wensen in de uiteindelijke plannen nagenoeg allemaal konden worden overgenomen. Denk aan de locatie van de parkeervakken, de keuze voor de materialen zoals de bestrating en de inzet van groen voor een passende uitstraling. Medio oktober werd aan 60 omwonenden nog eens extra gevraagd een keuze te maken over het toe te passen materiaal voor het wegdek. Iedereen had de mogelijkheid om te reageren door de variant van hun keuze door te geven. Ook een proefvak werd aangelegd om de materialen goed te kunnen bekijken. Uit de ingezonden reacties bleek dat de meeste omwonenden het gebruik van de gebakken klinkers toegepast wilden zien.

Wethouder Uijlenhoet is blij met deze mijlpaal. Hij vertelt: “Na een lange periode van discussie over de toekomst van deze weg kan nu eindelijk de schop in de grond. Ik ben heel blij voor onze inwoners. Deze herinrichting zorgt voor een substantiële afname van het verkeer in Waalre-dorp. De leefbaarheid zal enorm toenemen. Het weren van het sluipverkeer uit het dorp zorgt op termijn voor een gezondere leefomgeving. De aanpassingen aan de Eindhovenseweg in Aalst dragen daar straks ook aan bij, samen met de openstelling van de nieuwe verbinding N69 eind 2021.”

Meer nieuws