College B&W stelt voorlopig ontwerp fase 1 Eindhovenseweg vast

Geplaatst op donderdag 15 juli 2021

Op 29 juni 2021 stelde het college het voorlopig ontwerp voor de eerste fase van de herinrichting Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg vast. Dit voorlopige ontwerp is samen met inwoners gemaakt die al vanaf de start van het project Duurzaam door Waalre betrokken zijn. Alle bewoners van de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg zijn schriftelijk of persoonlijk geïnformeerd en konden hun opmerkingen en wensen aangeven. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen en een heel breed gedragen ontwerp.

Het voorlopig ontwerp is gebaseerd op de ‘Nota van uitgangspunten Duurzaam door Waalre’ en is een verdere uitwerking van het schetsontwerp dat op 3 december 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Alle maatregelen staan in verbinding met elkaar en dragen samen bij aan de uitgangspunten uit de nota. De inrichting van de weg is in grote lijnen hetzelfde als in het schetsontwerp. De verkeersmaatregelen op de kruisingen zijn beter passend gemaakt en de oplossing om doorgaand vrachtverkeer te weren is uitgewerkt.

Minder verkeer voor meer leefbaarheid

Het belangrijkste doel van het project Duurzaam door Waalre is het autoverkeer drastisch te verminderen en daarmee een schonere en veiligere leefomgeving te creëren voor de inwoners. Dat krijgen we alleen voor elkaar krijgen door de volgende maatregelen in te voeren.

Maatregelen om de verkeersintensiteiten te verlagen

Het aantal voertuigen moet verlaagd worden om de luchtkwaliteit langs de Eindhovenseweg en de Valkenswaardseweg te verbeteren; die zit nu boven de norm. Dat is belangrijk voor de gezondheid van de aanwonenden. Na de herinrichting komt de luchtkwaliteitsnorm in de buurt van het landelijk gemiddelde. Aan de zuidzijde van de kom Aalst doseren we het verkeer zodat de verkeersintensiteiten niet boven de streefwaarde komen. Aan de noordzijde van de kom Aalst beperken we het aantal rijstroken vanaf de snelweg.

Maatregelen tegen doorgaand vrachtverkeer

We stellen een fysiek verbod voor doorgaand vrachtverkeer in. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in Aalst. De locatie van dit fysieke verbod wordt gecombineerd met een maatregel tegen sluiperkeer in de Lissevenlaan.

Meer ruimte voor openbaar vervoer

Het openbaar vervoer door Aalst heeft regelmatig te maken met vertragingen die soms oplopen tot 20 minuten. Met de herinrichting maken we ruimte voor een betrouwbaar en hoogwaardig openbaar vervoer. Dit sluit aan bij de wens van de provincie Brabant.

Planning

Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp dat in september/oktober ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De uitvoering van de herinrichting van de eerste fase start in 2022.

Meer nieuws