Laatste fase Traverse Zuid

Geplaatst op dinsdag 28 september 2021

De laatste fase van de werkzaamheden aan de Traverse Zuid is aangebroken. KWS en BLM wegenbouw voeren de werkzaamheden in deze fase tegelijk uit. Hierdoor beperken we de totale doorlooptijd. De werkzaamheden door BLM Wegenbouw eindigen net voor het kruispunt Heikantstraat - Burgemeester Uijenstraat. KWS verzorgt daarna de nieuwe inrichting van dit kruispunt als sluitstuk van de Traverse Zuid.

De totale werkzaamheden duren drie weken

De werkzaamheden starten op 11 oktober. Van 11 oktober t/m 22 oktober (week 41 en 42) is het kruispunt Heikantstraat - Burgemeester Uijenstraat twee weken volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van 22 oktober t/m 29 oktober (week 43) kan het verkeer tijdens de werkzaamheden vanuit de Burgemeester Uijenstraat richting Valkenswaard rijden. In de eindsituatie is de Burgemeester Uijenstraat definitief afgesloten voor verkeer vanuit Valkenswaard richting Veldhoven. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden altijd veilig passeren.

Medio november alles klaar

Na de werkzaamheden van KWS voert BLM Wegenbouw tot medio november afrondende werkzaamheden uit. Eén ervan is het vervangen van de straatstenen in het kruispunt met de Beukenlaan. Helaas blijkt dat één vracht van de leverancier van de stenen productieafwijkingen heeft. Deze stenen liggen in het kruispunt met de Beukenlaan. BLM wegenbouw zorgt ervoor dat de stenen vervangen worden vóór de openstelling van de weg, medio november. Er zijn daarvoor geen nieuwe afsluitingen of omleidingen nodig.

Vragen?

De bewoners van de Burg. Uijenstraat en Traverse zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Wij proberen uiteraard eventueel overlast zoveel mogelijk te beperken. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Christian Reuls, omgevingsmanager BLM Wegenbouw via email: c.reuls@blmwegenbouw.nl.

Meer nieuws