Groen licht voor de herinrichting Eindhovenseweg

Geplaatst op donderdag 7 oktober 2021

De gemeenteraad nam op 5 oktober een besluit dat de kern van Aalst zoals we nu kennen ingrijpend verandert. Met de vaststelling van het definitief ontwerp van de Valkenswaardseweg en een gedeelte van de Eindhovenseweg, samen met het beschikbaar stellen van een krediet van 15 miljoen euro voor de herinrichting, staan alle seinen op groen voor de lang gewenste herinrichting van de doorgaande weg door Aalst. Een belangrijke mijlpaal!

Na 75 jaar praten over verbetering van de bestaande situatie, staan we nu in de startblokken voor de uitvoering van een leefbaardere, veiligere en groenere woonomgeving voor de inwoners in Aalst en een gezonde, duurzame leefomgeving voor ons dorp. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022.

Op de Eindhovenseweg nemen we maatregelen om doorgaande vrachtwagens tegen te houden, hoge kwaliteit openbaar vervoer aan te leggen en het aantal auto’s met ongeveer 40% terug te dringen. De auto is dan ondergeschikt aan het openbaar vervoer en fietsers. We maken een duurzaam gezonde leefomgeving met meer groen en houden bij de inrichting van de weg en door de aanleg van een gescheiden rioolsysteem rekening met klimaatveranderingen.

Samen met inwoners en ondernemers gemaakt

Vanaf de start van het project in 2017 is er een denktank actief waarin geïnteresseerde en betrokken inwoners meedachten en meepraatten over een verantwoorde inrichting van de Eindhovenseweg en de gevolgen daarvan. Samen met de denktank, buurtbewoners en ondernemers stelden we de Nota van Uitgangspunten op die de raad in 2018 vaststelde. Het voorlopig ontwerp voor de Valkenswaardseweg en het noordelijk deel van de Eindhovenseweg is gemaakt op basis van deze wensen. De denktank heeft zelfs een deel van het dwarsprofiel bedacht dat nu in het ontwerp zit. Na bespreking van het voorlopig ontwerp met de denktankleden, buurtbewoners en andere belanghebbenden voerden we een aantal aanpassingen door en verbeterden we de verkeersmaatregelen en de kruisingen. Helaas kan niet alles, de ideeën moeten goed uit te voeren zijn en bijdragen aan het doel: minder (vracht)verkeer voor een leefbaardere en gezonde leefomgeving.

Een goede oplossing voor het weren van vrachtverkeer

Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is het uitvoeren van een vrachtwagenverbod op de Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg. Na overleg met de denktank en ondernemers kozen we een andere plaats bij de Lissevenlaan ipv de kruising met Raadhuisstraat/Brabantialaan. Bij de Lissevenlaan voeren we het vrachtwagenverbod uit door een hoogtebeperking voor vrachtwagens. Er is een keeroplossing voor vrachtwagens uit het zuiden én uit het noorden. Met voorwaarschuwingsborden informeren we de chauffeurs al vroeg over het vrachtwagenverbod zodat zij een andere route kunnen kiezen.

Auto is ondergeschikt aan bus en fietsers voor betere leefbaarheid

De bus krijgt na de nieuwe inrichting altijd voorrang boven het autoverkeer. De aanleg van een aparte infrastructuur voor het openbaar vervoer, een goede infrastructuur voor de fiets en de doseerinrichting aan zuidzijde van Aalst, zorgt dat de auto veel minder gefaciliteerd wordt dan nu. De auto wordt gedwongen het openbaar vervoer voorrang te geven. De fietser en de voetganger krijgen voorrang boven de auto. Door deze maatregelen maken we de route via de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg minder aantrekkelijk voor auto's. De luchtkwaliteit verbetert en de geluidsoverlast neemt af wat leidt tot een betere leefbaarheid in Aalst. Waar nodig nemen we (extra aanpassingen voor) geluidwerende maatregelen voor een betere leefbaarheid.

Voorbereid op klimaatveranderingen door een gescheiden rioolstelsel

We leggen een gescheiden rioolsysteem aan. Deze zgn. blauwe ader kan in de toekomst extreme neerslag opvangen en vasthouden, water bergen en afvoeren van gebieden in Aalst die later afgekoppeld worden. Ook de inrichting van de openbare ruimte met meer en gevarieerd groen draagt bij aan een betere leefbaarheid en aanpassing voor klimaatveranderingen als extreme droogte en hitte.

Meer nieuws