Uitleg verkeersmaatregelen Waalre, Valkenswaard en regio

Geplaatst op dinsdag 19 april 2022

In 2012 sloten 21 gemeenten in onze regio een gebiedsakkoord met daarin afspraken over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Belangrijkste verandering is natuurlijk de aanleg van de Westparallel, oftewel de nieuwe N69. Dat is de route voor doorgaand vrachtverkeer geworden.

Naast de aanleg van deze nieuwe weg namen de gemeenten Waalre en Valkenswaard maatregelen om de routes voor vrachtverkeer door de kernen minder aantrekkelijk te maken. In Waalre is de Traverse opnieuw ingericht. Ook verandert er de komende jaren flink wat aan de Eindhovenseweg tussen Valkenswaard en Waalre. Er komt een fysieke hoogtebeperking voor vrachtwagens (hoger dan 3.1 meter) en de snelheid gaat naar 60 km/uur.

Dit zijn grote stappen op weg naar een duurzame en gezonde leefomgeving voor de kernen Aalst en Valkenswaard. Deze aanpassingen van wegen zorgen voor werkzaamheden. En werkzaamheden zorgen helaas voor verkeershinder. We proberen de overlast - zoveel als mogelijk - te beperken. Daar is afstemming over tussen verschillende partijen. Uiteindelijk zorgen we samen voor meer leefbaarheid in de kernen voor onze inwoners, minder vrachtverkeer met aandacht voor blijvende bereikbaarheid van ondernemers.

Projecten in Valkenswaard

In Valkenswaard worden de volgende projecten voorbereid en uitgevoerd:

  • Uitvoering Masterplan Centrum: het centrum wordt als verblijfsgebied ingericht en doorgaand verkeer wordt ontmoedigd door het instellen van eenrichtingsverkeer.
  • Twee verkeersbesluiten ‘geslotenverklaringen voor vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer)’ zijn genomen in juli 2021 voor de Markt/Luikerweg en in maart 2022 voor de Nieuwe Waalreseweg/Carolusdreef. Dat betekent een vrachtwagenverbod voor doorgaand verkeer.
  • Uitvoering reconstructie Dommelen-Zuid: de wegen worden heringericht tot 30 km/u zones. Tot en met 2023 zijn we hier bezig om de wegen aan te passen en de omgeving leefbaarder te maken; meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
  • Veranderingen Eindhovenseweg: in mei 2022 start de gemeente Waalre met de herinrichting van de Valkenswaardseweg tot 60 km/u. Er komt een fysieke hoogtebeperking ter hoogte van de Lissevenlaan waardoor doorgaand vrachtverkeer (hoger dan 3.1 meter) niet meer mogelijk is tussen Aalst en Valkenswaard. Regionaal vrachtverkeer moet daarom kiezen voor de Westparallel (nieuwe N69) of A2. Het verkeersbesluit om het Valkenswaardse deel van de Eindhovenseweg te verlagen naar 60 km/h wordt in mei 2022 genomen.
  • Beoordeling verkeersborden: de afgelopen jaren is onder andere op de Leenderweg en Smelen een vrachtwagenverbod ingesteld. Doordat de structuur in het verkeer hierdoor is veranderd, bekijkt de gemeente de komende tijd op diverse plekken de hoeveelheid verkeersborden en beoordeelt wat nodig is.

Meer informatie

Vragen aan de gemeente Valkenswaard over bovenstaande verkeersmaatregelen? Stuur een e-mail naar mobiliteit@valkenswaard.nl. Voor vragen aan de gemeente Waalre: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.

Meer nieuws