Op naar een duurzame en gezonde leefomgeving: start werkzaamheden Eindhovenseweg 20 juni 2022

Geplaatst op zaterdag 18 juni 2022

Op maandag 20 juni 2022 starten de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg. Weer een belangrijke mijlpaal die bij gaat dragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving in een goed bereikbare regio. Dit soort grootschalige inrichtingen (helaas niet te voorkomen) gaan altijd gepaard met verkeershinder. Bereikbaarheid van woningen en bedrijven wordt moeilijker. Verkeer moet omrijden. Er zijn langere reistijden. De nieuwe inrichting dwingt tot ander gedrag. Zo krijgen fietsers en het openbaar vervoer een voorkeursrol ten opzichte van het autoverkeer. Vrachtwagens en doorgaand woon-werk verkeer rijden voortaan via een provinciaal wegennet.

In het project Grenscorridor N69 werkten 21 gemeenten samen met andere (overheids)instanties en belangenorganisaties aan de realisatie van een nieuwe provinciale weg N69, ook wel Westparallel genoemd. Deze nieuwe weg is inmiddels aangelegd op grondgebied tussen de gemeenten Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel, als alternatief voor de huidige Eindhovenseweg. Deze weg loopt van de gemeente Eindhoven, door Aalst in Waalre naar de Markt in Valkenswaard. De Westparallel biedt een oplossing voor de  regionale bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Aalst, Waalre en Valkenswaard. De Eindhovenseweg krijgt een andere functie en inrichting.

Verbeteringen wegennet

De Eindhovenseweg is in december 2021 overgedragen door de provincie en nu in beheer en eigendom van de gemeente Waalre (voor het gedeelte dat op grondgebied van de gemeente ligt) en van de gemeente Valkenswaard (voor het Valkenswaards grondgebied). Hierdoor krijgt de Eindhovenseweg, maar ook de Traverse in Waalre-dorp (Heikantstraat/Onze Lieve Vrouwedijk) een nieuwe rol en functie in het wegennet. De reconstructie betekent dat we de verbinding zo aanleggen dat hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) gefaciliteerd wordt boven het autoverkeer. HOV rijdt met een hoge frequentie, zonder vertraging en is een comfortabele wijze van vervoer. De weg krijgt deels eigen infrastructuur voor het HOV en de verkeerslichten gaan de bus met prioriteit faciliteren boven het autoverkeer. De Eindhovenseweg en het centrum van Aalst (Den Hof) richten we ook opnieuw in. In Valkenswaard is de Eindhovenseweg in het centrum al ingericht als verblijfsgebied. Later dit jaar gaat het verkeer 60 km/u in plaats van 80 km/u rijden op de Eindhovenseweg buiten de bebouwde kom. Volgend jaar start de reconstructie van de Eindhovenseweg tussen de Valkenierstraat en Europalaan.

Dit soort grootschalige inrichtingen gaan altijd gepaard met verkeershinder. Weggebruikers gaan hier hinder van ondervinden. Dat is helaas niet te voorkomen.  Aan de andere kant dragen alle verbeteringen van het wegennet bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving met een goede bereikbaarheid voor de gehele regio. Uiteraard is er aandacht voor de bereikbaarheid van ondernemers op plekken waar aan de weg wordt gewerkt.

Duurzaamheid 

Het riool dat onder de Eindhovenseweg ligt, in het gedeelte Aalst, is 65 jaar oud. Tijd voor vervanging nu we toch aan de slag gaan met deze weg. Naast dat we de bovengrond volledig herinrichtingen wordt de ondergrond ook aangepakt. Het gaat om een grote reconstructie. We maken de weg één keer open en willen goed voorbereid zijn op de toekomst. Door een extra riool aan te leggen, wordt het hemelwater apart van het afvalwater opgevangen. We koppelen de hemelwater afvoer los van de gemengde riolering. Dit doen we op openbaar terrein, maar we gaan ook in gesprek met de inwoners om de woningen af te koppelen. Het nieuwe hemelwaterriool is op sommige plekken geschikt om het schone hemelwater terug de grond in te laten stromen. Hierdoor willen we droogte in het gebied tegengaan. Dit is goed voor het aanvullen van het grondwater. Het riool is extra groot om bij extreme regenval voldoende afvoer te kunnen realiseren. Waarmee we wateroverlast beperken.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. De totale doorlooptijd van het project is ongeveer 2 jaar. Binnen elke fase wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid en leefbaarheid en wordt de grootste overlast zo veel mogelijk voorkomen. Bekijk de fasering en detailplanning.

Afstemming

Meerdere keren in de week vindt afstemming plaats tussen de gemeente Waalre en Valkenswaard. Ook worden de andere gemeenten in de regio betrokken en werken we samen met de provincie Noord-Brabant. We ontvingen een bedrag van € 4,4 miljoen om deze herinrichting mede mogelijk te maken. Ook afstemming met hulpdiensten, afvalophaaldiensten en het openbaar vervoer vindt plaats.  Werkzaamheden in de ene gemeente hebben altijd direct gevolgen voor de andere gemeenten. We werken samen aan een duurzame en gezonde leefomgeving in een goed bereikbare regio.

Meer nieuws