Terugdringen van verkeersbewegingen

Geplaatst op donderdag 4 augustus 2022

Een duurzaam gezonde leefomgeving. Dat is wat we willen bereiken met het project Duurzaam door Waalre. Door zowel op de Eindhovenseweg in Aalst als op de Traverse in Waalre-Dorp het aantal verkeersbewegingen rigoureus terug te dringen, vrachtverkeer en sluipverkeer uit onze dorpskernen te weren, de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren en winkelcentrum Den Hof levendiger en groen te maken, willen we het dorp teruggeven aan onze inwoners.

Sluipverkeerborden

De sluipverkeerborden die onlangs in en om Waalre zijn geplaatst, zijn één van de maatregelen om het sluipverkeer in de dorpen te verminderen. De borden stimuleren automobilisten de snelste route te kiezen via de nieuwe N69, A2 en N2. Heeft u de borden al gezien? Er zijn in totaal 4 verschillende ontwerpen.

Doseerlichten

Nog een maatregel om het (sluip)verkeer door de woonwijken te weren, zijn de doseerlichten op de Burgemeester Mollaan en de Heikantstraat. De verkeerslichten laten gedoseerd auto’s door. Afwisselend staat het verkeerslicht op rood en groen. Het doel van deze zogenoemde ‘doseerlichten’ is om de verkeersstroom door het dorp te beperken. We stimuleren het verkeer om de snelste route over de nieuwe N69 en de A2/A67 te nemen. Hierdoor vergroten we de leefbaarheid binnen het dorp.

Fysieke hoogtebeperking

Daarnaast komt een fysieke hoogtebeperking op de Eindhovenseweg, waardoor doorgaand vrachtverkeer (hoger dan 3.1 meter) niet meer mogelijk is tussen Aalst en Valkenswaard. Regionaal vrachtverkeer moet daarom kiezen voor de Westparallel (nieuwe N69) of de A2/N2.

Afsluiting

Het afsluiten van de Burgemeester Uijenstraat en Lissevenlaan vanaf Valkenswaard is nog een maatregel tegen het sluipverkeer door de woonstraten. Er is alleen doorgang voor fietsers en voetgangers. Op het moment dat de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg Fase 1 klaar zijn, wordt de nieuwe situatie van de inrit/toegang van de Lissevenlaan opgeleverd.

Meer nieuws