Aanpassing fietsoversteek Valkenswaardseweg

Geplaatst op woensdag 26 oktober 2022

De nieuwe inrichting van de Valkenswaardseweg is zo goed als klaar. Heeft u al over de nieuwe weg gereden?

De situatie voor fietsers ter hoogte van de Lissevenlaan is veranderd ten op zichtte van de oude situatie. Voorheen kon u zonder oversteek van Valkenswaard naar Aalst fietsen; nu moeten fietsers bij de Lissevenlaan oversteken met behulp van verkeerslichten. Dit komt omdat de fietsstrook te smal is voor tweerichtingsverkeer en daardoor niet meer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Bij het oversteekpunt komen verkeerslichten. Als fietser krijgt u voorrang op het autoverkeer. Ook is de weg voldoende verlicht. Tussen de rijbanen en busbanen in is bewust gekozen voor ruimte waar fietsers indien nodig kunnen wachten om over te steken. Met behulp van de verkeerslichten kunt u uw weg naar de overkant vervolgen.

In de nieuwe situatie ziet de fietsreis er als volgt uit:

  • In de richting van Aalst naar Valkenswaard = Bij deze route zijn geen oversteken. Fietsers kunnen -net zoals de huidige/oude situatie- helemaal tot Valkenswaard doorfietsen zonder oversteken.
  • In de richting van Valkenswaard naar Aalst = In deze richting is sprake van één oversteek met verkeerlichten ter hoogte van de Lissevenlaan. Voor het overige traject richting Aalst is geen verschil met de huidige/oude situatie.

Nieuwe situatie van de fietsreis

Meer nieuws