Verkeerswerkzaamheden en gevolgen doorstroming verkeer

Geplaatst op dinsdag 27 december 2022

De herinrichting van Traverse ZuidWe willen een duurzaam gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Wanneer we het vrachtverkeer en sluipverkeer uit onze dorpskernen weren, dan verbeteren we de luchtkwaliteit aanzienlijk. Uiteindelijk dragen alle gewijzigde verkeerssituaties: doseerlichten, inrichting wegen en afsluiting sluipverkeerroutes, bij aan minder verkeersbewegingen op de Traverse in Waalre-dorp en de Eindhovenseweg in Aalst.

Later in 2024 volgt de Traverse Noord. We wijzen doorgaand (vracht)verkeer op de nieuwe N69 als alternatief voor hun route. Een sneller en comfortabeler alternatief om onze dorpskernen heen. Alle werkzaamheden hebben deze en de komende jaren gevolgen voor de doorstroming.

Op dit moment werken we aan de Eindhovenseweg, we zijn bezig met het ontwerpen van het centrumgedeelte van de Eindhovenseweg: Kruisingen Koningin Julianalaan-Raadhuisstraat en het Vitaal dorpshart Aalst. Ook onze buurgemeente Valkenswaard is druk aan de slag. In Valkenswaard wordt in 2023 een verkeersbesluit genomen om de snelheid terug te brengen van 80 km/uur naar 60 km/uur. Uiteindelijk wordt de belijning van de weg aangepast voor deze snelheid en verder wordt de fietsoversteek Eindhovenseweg Noord in twee richtingen aangepast zodat deze aansluit op de fietspaden Eindhovenseweg en Oude Spoorbaan. Al deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de doorstroming van het verkeer in onze gemeente. Onderling stemmen we de werkzaamheden af en monitoren we de gevolgen van de gewijzigde verkeerssituatie. We meten dan de gemiddelde snelheid in woonstraten. Ook meldingen en klachten van inwoners zijn onderdeel van de wekelijkse analyse.

Meldingen en klachten verkeer

We ontvangen diverse meldingen. Het grootste deel bestaat uit klachten over de snelheid, harder dan 30 km/uur. Filevorming vanwege afsluiting van drukke straten. Huftergedrag zoals geen voorrang verlenen, inhalen op onjuiste plekken en momenten. Fietsers op de stoep. Grote drukte tijdens spitsuren in de ochtend en avond. Geluidsoverlast / trillingen in de straat. Samen met de politie en onze boa’s bekijken we mogelijkheden om mensen aan te spreken op hun gedrag in het verkeer.

Verkeerstellingen en metingen snelheid

Uit de tellingen is een afname te zien in het aantal voertuigen. Ook vrachtverkeer maakt vaker gebruik van de nieuwe weg, de N69. Het aantal voertuigen is op dit moment met 37% afgenomen ten opzichte van 2019 (voor corona). We zien dat de gemiddelde snelheid ook is afgenomen. In de Heikantstraat (net ten zuiden van de Wollenbergstraat) is de gemiddelde snelheid 33 tot 39 km/uur. Tussen 00.00 en 05.00 uur is de hoogste gemiddelde snelheid gemeten. Deze bedroeg 49 km/uur.
We blijven snelheidsmetingen en verkeerstellingen uitvoeren in onze gemeente.

Wat gebeurt er met meldingen en klachten

Iedereen weet dat werken aan de weg tijdelijk overlast met zich meebrengt. De komende jaren ondervinden we hier in onze gemeente, maar ook in onze buurgemeenten, last van. Samen bekijken we wekelijks wat er speelt en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld extra onderzoek, extra metingen of eventuele aanpassingen en maatregelen. Veel van de klachten gaan over gedrag in het verkeer.

Gedragscampagne

Een inrichting kan bijdragen aan ander gedrag, maar wanneer weggebruikers zich niet houden aan de regels, dan is aanspreken de enige mogelijkheid. We starten daarom gedragscampagnes om weggebruikers aan te spreken, na te laten denken over hun gedrag in het verkeer. Verbetering van de leefomgeving is een uiteindelijk doel van alle projecten binnen duurzaam door Waalre. Bij de voorbereiding van een campagne worden bewoners van de betreffende straten betrokken.

Meer informatie

Bekijk de planning van de werkzaamheden.

Meer nieuws