Aansluiting Eindhovenseweg gemeente Valkenswaard

Geplaatst op maandag 17 juli 2023

De Valkenswaardseweg tussen gemeentegrens met Valkenswaard en bebouwde kom Aalst heeft een nieuwe inrichting gekregen. De weg is ingedeeld volgens een 60-km/uur rijweg met plaatselijk een busbaan en vrijliggende fietspaden.

Voor het gedeelte van deze weg in de gemeente Valkenswaard (Eindhovenseweg) is door gemeente Valkenswaard een verkeersbesluit genomen om de weg ook als 60-km/uur in te richten. Hierdoor ontstaat op de gehele route een eenduidig wegbeeld. De werkzaamheden worden medio augustus 2023 uitgevoerd.

De werkzaamheden

Het bedrijf Heijmans voert de werkzaamheden aankomende zomervakantie (augustus 2023) uit. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van bebording (60 km/uur) en het aanpassen van de belijning op de weg. Naar verwachting duren de werkzaamheden 2 dagen.

De Eindhovenseweg blijft ook tijdens de werkzaamheden voor al het verkeer bereikbaar. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden om het werk heen geleid. Plan tijdig uw vertrek in; tijdens piekmomenten kunnen wachtrijen ontstaan. Of neem de snelste doorgaande route via de nieuwe N69 of de A2.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van gemeente Valkenswaard: www.bereikbaarvalkenswaard.nl
Ook op www.watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard kunnen inwoners altijd terecht voor de laatste informatie over afsluitingen en werkzaamheden.

Meer nieuws