Bewoner aan het woord: meedenken in een project

Geplaatst op maandag 27 november 2023

Voordat we een schep in de grond zetten, hebben we bij elk project een voorbereidingsproces doorlopen. Dit doen wij samen met een ontwerpbureau, verschillende experts en met de omgeving. De omgeving speelt een belangrijke rol bij de participatie.

Vandaag legt Rick Wesselink uit hoe dit proces is verlopen. Rick is niet alleen bewoner in Waalre, maar ook lid van de Denktank Eindhovenseweg.

Goedendag Rick, wil je jezelf eens voorstellen aan de lezers?

"Mijn naam is Rick Wesselink, 43 jaar en al ongeveer 5 jaar woonachtig aan de Knipperij in Aalst. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Aalst is mij goed bekend; ik ben hier geboren en getogen.

We hebben een tijdje aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard gewoond. Toen werd de weg symbolisch overgedragen van de provincie Noord-Brabant naar de gemeente. Dit was het startsein van het project om van de Eindhovenseweg weer een dorpsweg te maken."

Voor de Eindhovenseweg hebben we een ontwerpproces met (bewoners)participatie doorlopen. Kun je uitleggen hoe dit proces is verlopen?

"Mijn eerste ervaring: ‘zoveel mensen, zoveel wensen’. Tijdens de eerste sessie kwamen de wildste ideeën op tafel, zoals een bomenlaan en allerlei soorten parkeerplekken. Ook wilde iemand een busbaan maken van grastegels. Dit ziet er natuurlijk heel mooi en groen uit, maar het geluid van de grastegels is zeker niet gewenst.

De eerste sessie was dus heel erg out-of-the-box, echt een ideeën-spui sessie. Het gezamenlijke gevoel was er in het begin een heel stuk minder. Toen dacht iedereen vooral na over wat er voor de eigen voordeur ging gebeuren. Na enkele sessies is dit veel beter geworden. Ik kan met trots zeggen dat we bij de laatste sessie het unaniem eens waren over het ontwerp!

De groep was vrij divers. Onder andere senioren, middenstand en ondernemers van de BIZ. Niet alleen bewoners aan de Eindhovenseweg, maar ook bewoners die aan de diverse sluiproutes in het dorp wonen. Ook zat er een buschauffeur in de groep, wat zeker voordelig was."

Hoe gingen deze ‘ontwerpsessies’ er aan toe?

"Na het spuien van ideeën werden we naar huis gestuurd met de opdracht: schets zelf de nieuwe inrichting van de Eindhovenseweg. Dit was een hele puzzel! Alleen de vastgestelde gegevens, zoals de breedte van de weg, waren onderdeel van de schets. Voor de rest mochten wij zelf puzzelen met de indeling. Dit was erg leuk en stelde ik op prijs!

Mijn eigen ontwerp heeft ervoor gezorgd dat het fietspad bij de Knipperij aan de kant van de Eindhovenseweg is gelegd. In het ‘oude’ ontwerp werd de Knipperij het alternatieve fietspad, maar dit was voor bewoners en voor de veiligheid niet gewenst.

Ook de veiligheid van het oversteken is dankzij de Denktank tot stand gekomen. In eerste instantie zouden bij de verkeerspleinen zebrapaden komen zonder verkeerslichten, maar gelukkig zijn er nu wel verkeerslichten gekomen. Dit maakt het voor kinderen en ouderen een stuk veiliger oversteken.

Projectleider Toine en verkeerskundige Ralf waren erg kundig. Zij waren goed op de hoogte wat er wel en niet kon."

Lag het ontwerp al vast of konden jullie zelf met ideeën komen?

"We hadden vanuit de groep een behoorlijke inbreng. Ook was er ruimte om tegen het ontwerp in te gaan. Een voorbeeld hiervan is het middelste stuk (centrumgedeelte) van de Eindhovenseweg. Samen met de Denktank en de ondernemers van het centrum hebben wij met succes gestreden voor een 30 km/uur gedeelte."

Dus van out-of-the box naar een gezamenlijk definitief ontwerp. Heb je nog tips om dit vaker voor elkaar te krijgen?

"Klopt. In het proces hebben we meerdere sessies gehad met alternatieven waarop gestemd kon worden. Met de ontwerpen die de Dentkank-leden zelf inbrachten werd het ontwerp steeds verder gedetailleerd. Het ‘participeren’ is een goed initiatief, fijn dat de burgers erbij betrokken worden. Wij leven hier, dus fijn dat we ook kunnen meedenken!

Op de een of andere manier stroomde ik later in bij het proces, de eerste oproep had ik gemist. Misschien kan het nog duidelijk gecommuniceerd worden wanneer en hoe je kan meedenken?"

Goede tip! We hebben daarom recent de pagina’s ‘Proces’ en ‘Participatie’ toegevoegd aan de projecten binnen Duurzaam door Waalre. Bewoners in Waalre worden uitgenodigd voor de Denktank en bijeenkomsten via een brief (direct aanwonenden), digitale nieuwsbrieven, social media en via een uitnodiging in De Schakel.

Tot slot, op dit moment wordt hard gewerkt aan de Eindhovenseweg. Verlopen de werkzaamheden zoals verwacht?

"Het meedenken en de communicatie stopte gelukkig niet na de Denktank. Ook vanuit de aannemer worden we goed op de hoogte gehouden. Vooral via de BouwApp blijf ik goed op de hoogte over de planning, doorlooptijden en omleidingen.

Als bewoner aan de Eindhovenseweg kan ik het werk goed volgen. Ze zijn hier toch al bijna 2 jaar aan het werk, je herkent de mensen die buiten aan het werk zijn. De samenwerking verloopt prettig."

Meer nieuws