Uitnodiging inloopbijeenkomst definitief ontwerp Traverse Noord en Heikantstraat

Geplaatst op maandag 8 april 2024

Op dinsdag 16 april van 16.00 tot 20.00 uur organiseren wij een inloopbijeenkomst over de nieuwe inrichting van de Traverse Noord en de Heikantstraat. De inloopbijeenkomst wordt georganiseerd in Het Klooster Waalre. Wij presenteren dan het definitief ontwerp, waarop u een reactie kunt achterlaten.

Zien wij u op 16 april? Loop gerust even binnen, u bent van harte welkom.

Het definitief ontwerp is samen met de omgeving gemaakt

De afgelopen maanden is de Denktank, samen met ontwerpbureau Royal HaskoningDHV en de gemeente Waalre aan de slag gegaan om de Traverse Noord en de Heikantstraat opnieuw in te richten. Dit is het noordelijk gedeelte van de Traverse, Bergstraat en Onze Lieve Vrouwedijk tot aan de rotonde en de Heikantstraat buiten bebouwde kom.

Het voorlopig ontwerp hebben wij in november 2023 met bewoners, ondernemers en geïnteresseerden besproken. Op basis hiervan zijn wij samen met de Denktank aan de slag gegaan om het ontwerp om te vormen tot een definitief ontwerp met de volgende speerpunten:

  • Verbeteren van de leefbaarheid
  • Verbeteren van de bereikbaarheid
  • Verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte

Meer nieuws