Locatie De Meiboom

Op de locatie Eindhovenseweg 29, waar op dit moment restaurant De Meiboom zit, worden plannen voorbereid voor de realisatie van een appartementencomplex. Het complex bestaat uit 14 appartementen in 2 en 3 bouwlagen met kap. Ook worden er 18 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd, waaronder twee deelauto’s. De plannen zijn nog in de ontwerpfase. Zodra deze concreter worden, organiseert de eigenaar van het pand een informatiebijeenkomst voor de buurt.

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Door middel van een bestemmingsplanwijziging kan worden afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. De verwachting is dat het voorontwerp-bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage wordt gelegd.

Verwachte realisatie: medio 2023-2024

Impressie van het appartementencomplex

Locatie De Meiboom op een kaart getoond.