Locatie De Meiboom

Op de locatie Eindhovenseweg 29, waar op dit moment restaurant De Meiboom zit, worden plannen voorbereid voor de realisatie van een appartementencomplex. Het complex bestaat uit 11 appartementen in 2 en 3 bouwlagen met kap. Ook worden er 16 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. De eigenaresse organiseert in 2020 nog een inloopbijeenkomst voor de omgeving, voordat het bouwplan definitief wordt gemaakt.

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Door middels van een bestemmingsplanwijziging kan worden afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. De verwachting is dat het voorontwerp-bestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2020 ter inzage gelegd wordt.

Start werkzaamheden: medio 2021
Verwachte realisatie: nog onbekend

Impressie van het appartementencomplex

Locatie De Meiboom op een kaart getoond.