Pastorietuin e.o.

In het deelgebied De Tuinen ligt een fraai cluster van monumentale bebouwing met een religieuze achtergrond. Het betreft de kerk als middelpunt met daarbij het voormalig klooster en het parochiehuis, de pastorie en de villa naast de kerk. Dit ensemble verdient het om meer in de schijnwerpers te staan: Dit vraagt om open zichtlijnen en transparante overgangen.

In de Visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0 staat de ambitie opgenomen om de Pastorietuin (deels) open te stellen als tuin en deze te verbinden met de Leesakker en de ruimte rondom het voormalige klooster. Zo maken we meer samenhang tussen de verschillende historische plekken. Ook is er de mogelijkheid in de visie opgenomen om de bestaande garageboxen aan de Leesakker te slopen en een nieuw woongebouw te realiseren grenzend aan de pastorietuin.

Zowel het parochiebestuur als de eigenaren van de garageboxen hebben aangegeven positief te staan tegenover de ambities uit de visie voor deze plek. Samen met hen en een stedenbouwkundig bureau wordt een stedenbouwkundig plan voor de Pastorietuin en omgeving uitgewerkt, waarbij ook architectonische randvoorwaarden worden opgesteld. Naar verwachting wordt dit plan in november 2021 opgeleverd, zodat er vervolgstappen gezet kunnen gaan worden.

Pastorietuin e.o. op een kaart getoond.