Zonnepanelen parkeerplaats

In de visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0 staat opgenomen dat op het gebied van energie het toepassen van zonnepanelen in het centrum gestimuleerd moet worden. Als gemeente onderzoeken we daarom of in de openbare ruimte zonneluifels boven grotere parkeervlakken mogelijk zijn. Waarbij rekening wordt gehouden met beperkende aspecten als beschaduwing, vandalisme, sociale veiligheid en reflectie naar omliggende woningen.

Een extern bureau onderzoekt momenteel voor de gemeente de financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen, in combinatie met laadpalen, boven de parkeerplaats bij de Albert Hein. We verwachten de uitkomsten hiervan medio zomer 2020.

Zonnepanelen parkeerplaats op een kaart getoond.