Raad stelt beeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst vast

Geplaatst op dinsdag 16 maart 2021

Om van het centrum van Aalst een levendig dorpshart met een aantrekkelijke uitstraling te maken, is een beeldkwaliteitsplan (PDF, 14.2 MB) opgesteld. Een beeldkwaliteitsplan geeft richting aan de uitstraling en kwaliteit die de gemeente Waalre stelt aan gebouwen in het dorpshart van Aalst. Het beeldkwaliteitsplan is daarmee ook richtinggevend én inspirerend voor ontwikkelaars en andere partijen die weillen (ver)bouwen in het centrum. De gemeenteraad stelde het beeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst op 2 maart 2021 vast als aanvulling op de welstandnota van Waalre uit 2013.

In de visie Vitaal dorpshart Aalst 2.0 (PDF, 16.3 MB) zijn de uitgangspunten voor de versterking van de openbare ruimte in het centrum benoemd. Het beeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst is een uitwerking van deze visie met de focus op de uitstraling en kwaliteit van met name gebouwen. Dit beeldkwaliteitsplan is zo ook richtinggevend en een inspiratie wanneer er initiatieven voor het centrum zijn. Er is ruimte om hier en daar iets van de visie afwijken. Naast de beeldkwaliteit voor gebouwen worden ook beknopt de ambities voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte genoemd. Deze uitgangspunten zijn dan ook tot stand gekomen in nauwe afstemming met de ontwerpers van de openbare ruimte, een proces dat gelijktijdig loopt. Zo komt er voor elke zone in het dorpshart de gewenste hoogwaardige en aantrekkelijke uitstraling die het dorpshart Aalst verdient.

Inspirerend kader

Het dorpshart Aalst kent verschillende deelgebieden. Dat maakt het centrum van Aalst juist zo bijzonder. In de historische zone ligt een cluster van fraaie monumentale gebouwen, die het verdienen om meer in de schijnwerpers te staan. De opdracht ligt hier dan ook op het beter zichtbaar maken van deze historische bebouwing. In de andere deelgebieden staat ontwikkeling centraal. Dat vraagt om een beeldkwaliteitsplan dat niet alleen goede sturing geeft op de beeldkwaliteit, maar juist ook inspirerend en uitnodigend werkt voor pandeigenaren en investeerders. Met dit beeldkwaliteitsplan inspireren we ontwikkelaars en andere partijen en geven we hen van te voren informatie over de uitstraling en beeldkwaliteit die de gemeente Waalre wenst.

Meer nieuws