Proces

Voor het maken van een plan voor de inrichting van de openbare ruimte in het dorpshart Aalst werken we nauw samen met inwoners en ondernemers in het gebied en met experts op verschillende uitgangspunten voor dit gebied. Het proces voor de samenwerking ziet er zo uit:

Opstellen Visie 2.0

De Visie 2.0 (PDF, 16.3 MB) is vastgesteld op 22 oktober 2019.

Inrichting openbare ruimte

1. Ophalen (oktober t/m december 2020)

2. Uitwerken definitief schetsontwerp (december 2020 t/m november 2021)

3. Uitwerken voorlopig ontwerp (januari t/m augustus 2022)

  • Participatie: inloopsessie voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden
  • Voorlopig Ontwerp (PDF, 3.2 MB)

4. Definitief ontwerp openbare ruimte klaar (december 2022)

5. Terras- en reclamebeleid (maart t/m oktober 2023)

  • In samenwerking met ondernemers en Bureau Verhoeven opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de terrassen en reclame-uitingen

Realisatie herinrichting openbare ruimte

Bekijk de planning van de fasering.