Proces

Voor het maken van een plan voor de inrichting van de openbare ruimte in het dorpshart Aalst werken we nauw samen met inwoners en ondernemers in het gebied en met experts op verschillende uitgangspunten voor dit gebied. Het proces voor de samenwerking ziet er zo uit:

Fasen Dorpshart Aalst

  1. Opstellen Visie 2.0 (PDF, 16.3 MB) (vastgesteld op 22 oktober 2019)
  2. Inrichting openbare ruimte
  • Ophalen (september t/m oktober 2020)
  • Uitwerken (november 2020 t/m januari 2021)
    • Participatie: werksessies
  • Concept plan openbare ruimte klaar (februari 2021)
    • Participatie: presentatie en finetunen
  • Definitief ontwerp openbare ruimte klaar (maart 2021)