Duurzaam door én leven in Waalre

Geplaatst op dinsdag 28 maart 2023

Een duurzaam gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Dat is wat we willen bereiken met het project Duurzaam door Waalre. Wanneer we het vrachtverkeer en sluipverkeer uit onze dorpskernen weren, dan verbeteren we de luchtkwaliteit aanzienlijk. Het levendiger en groener maken van winkelcentrum Den Hof draagt daar natuurlijk ook aan bij. Uiteindelijk zorgen alle gewijzigde verkeerssituaties (doseerlichten, inrichting wegen en afsluiting sluipverkeerroutes) voor minder verkeersbewegingen in onze dorpskernen.

(Sluip)verkeersmaatregelen

Om verkeersbewegingen in de dorpen terug te dringen, zijn verschillende (sluip)verkeersmaatregelen toegepast. Zoals de doseerlichten, afsluiting sluiproutes, bebording en nieuwe inrichting van de wegen. Deze maatregelen zijn een logisch gevolg van de keuzes die Waalre, Valkenswaard, regio gemeenten en de provincie hebben gemaakt om doorgaand verkeer zo veel mogelijk via de nieuwe N69, A2/N2 en A67 te laten reizen.

Reist u toch door de dorpen? Houd er dan rekening mee dat dit geen snelweg of provinciale weg is. Openbaar vervoer en fietser krijgen prioriteit (voorrang) op autoverkeer.

Lees meer over de maatregelen in het nieuwsbericht Terugdringen van verkeersbewegingen.

Verkeerstellingen en metingen snelheid

Al deze maatregelen zijn niet voor niets. Uit de tellingen is een afname te zien in het aantal voertuigen. Ook vrachtverkeer maakt vaker gebruik van de nieuwe weg, de N69. Het aantal voertuigen is op dit moment met 37% afgenomen ten opzichte van 2019 (voor corona). We zien dat de gemiddelde snelheid ook is afgenomen. In de Heikantstraat (net ten zuiden van de Wollenbergstraat) is de gemiddelde snelheid 33 tot 39 km/uur. Tussen 00.00 en 05.00 uur is de hoogste gemiddelde snelheid gemeten. Deze bedroeg 49 km/uur.

We blijven snelheidsmetingen en verkeerstellingen uitvoeren in onze gemeente.

Meldingen en klachten verkeer: Mobiliteitsplan

We ontvangen diverse meldingen. Het grootste deel bestaat uit klachten over de snelheid (harder dan 30 km/uur), filevorming vanwege afsluiting van drukke straten, huftergedrag zoals geen voorrang verlenen, inhalen op onjuiste plekken en grote drukte tijdens spitsuren in de ochtend en avond. Samen bekijken we wekelijks wat er speelt en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Dit voorjaar starten wij ook met het opstellen van een Mobiliteitsplan. Met alle inbreng voor dit Mobiliteitsplan bekijken we waar we -naast de projecten in Duurzaam door Waalre- tot verdere verbeteringen kunnen komen. Hierbij zijn de uitgangspunten een duurzaam en leefbaar Waalre, waar de automobilisten als één van de verkeersdeelnemers worden beschouwd en niet als enige.

Via onze online- en offline kanalen nodigen wij u binnenkort uit om mee te denken over het Mobiliteitsplan. Zo kunt u bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt aanwijzen, of aangeven welke voetgangersoversteek onveilig voelt.

Meer nieuws