Vaststelling Beeldkwaliteitsplannen ‘Reclame’ en ‘Terrassen’

Geplaatst op woensdag 6 december 2023

De raad van de gemeente Waalre heeft op 28 november 2023 de Beeldkwaliteitsplannen ‘Reclame dorpshart Aalst’ (PDF, 2.3 MB) en ‘Terrassen dorpshart Aalst’ (PDF, 2.0 MB) vastgesteld als onderdeel van de Welstandnota.

De beeldkwaliteitsplannen zijn samen met de ondernemers en winkeliers in het Vitaal dorpshart Aalst opgesteld.

Beeldkwaliteitsplannen ‘Reclame’ en ‘Terrassen’

Met deze beeldkwaliteitsplannen voor het dorpshart van Aalst zijn gezamenlijke richtlijnen gemaakt over de uitstraling van reclame (zoals reclameborden en gevelreclame) en de uitstraling van de terrassen (zoals de kleuren van stoelen en tafels). Enerzijds biedt dit beeldkwaliteitsplan inspiratie en handvatten voor ondernemers en pandeigenaren, anderzijds vormt het een toetsingskader in relatie tot de welstandstoets.

Het beeldkwaliteitsplan heeft de juridische status van beleidsregel. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen het vaststellingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.

Heeft u nog vragen over de beeldkwaliteitsplannen? Neem dan contact op met de heer R. van den Kerkhof via duurzaamdoorwaalre@waalre.nl of bel naar 040-2282667.

Meer nieuws