Beeldkwaliteitsplan

In de raadsvergadering van 7 januari 2020 is door de gemeenterad besloten om beeldkwaliteitsplannen als sturingsinstrument toe te passen voor de regie op de beeldkwaliteit in de centrumgebieden. Dit betreft extra kaders voor de Markt en De Bus in Waalre-dorp en Den Hof in Aalst.

Inmiddels loopt de procedure om een bureau te selecteren dat voor ons het beeldkwaliteitsplan kan opstellen. Aangezien voor het dorpshart in Aalst een korter traject wordt doorlopen dan voor het centrum van Waalre (i.v.m. de waardestelling van het erfgoed en onderzoek rondom de Markt), is de verwachting dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2020 het beeldkwaliteitsplan voor het dorpshart in Aalst vaststelt.

Beeldkwaliteitsplan op een kaart getoond.