Verwerving noordelijk poortgebouw

Zoals in de visie opgenomen is de ambitie om van het noordelijk deel van het poortgebouw een plein te maken. Deze ambitie zal in verband met een negatieve exploitatie niet door de markt worden opgepakt. De gemeente neemt daarom een initiërende rol om het gebouw te verwerven. Het pand Den Hof 108 (het noordelijkste pand in dit deel van het poortgebouw) is inmiddels verworven. Dit pand wordt tijdelijk gebruikt als infopunt voor de herinrichting van de Eindhovenseweg en het Dorpshart en voor o.a. inloopbijeenkomsten en overleggen met klankbordgroepen. De belettering op de gevel is inmiddels vervangen door visualisaties van de Eindhovenseweg en het Dorpshart Aalst. Daarmee is een leegstaande indruk voorkomen en krijgen beide projecten een zichtbare plek in ons dorpshart.

Inmiddels zijn de gesprekken met de eigenaren en huurders van de overige panden in het noordelijk poortgebouw gaande, met als inzet om de panden in het noordelijk poortgebouw te verwerven.

Verwerving noordelijk poortgebouw op een kaart getoond.