Verwerving noordelijk poortgebouw

Zoals in de visie opgenomen is de ambitie om van het noordelijk deel van het poortgebouw een Groene Kamer te maken. Deze ambitie zal in verband met een negatieve exploitatie niet door de markt worden opgepakt. De gemeente neemt daarom een initiërende rol om het gebouw te verwerven. De panden Den Hof 102 (waar een kinderschoenenwinkel is gevestigd), Den Hof 104 (kapper), Den Hof 106 (lingeriewinkel) en Den Hof 108 (het noordelijkste pand in dit deel van het poortgebouw) zijn inmiddels verworven. Met de huurders en gebruikers zijn inmiddels afspraken gemaakt. De huurder van Den Hof 106 gaat haar zaak voor 1 april 2022 voortzetten in het pand Den Hof 152. De gebruiker van Den Hof 104 blijft zijn zaak voortzetten tot de sloop van het pand. De huurder van Den Hof 102 vertrekt per ovn november 2021 naar Eindhoven. Voor zowel Den Hof 102 als 106 zoekt de gemeente nog een tijdelijke invulling.

Het pand 108 wordt tijdelijk gebruikt als informatiepunt voor de herinrichting van de Eindhovenseweg en het Dorpshart en voor o.a. inloopbijeenkomsten en overleggen met klankbordgroepen.

Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van Den Hof 100 om ook dit laatste pand te verwerven. Het streven is om de sloop van de panden te starten na de zomer van 2023.

Verwerving noordelijk poortgebouw op een kaart getoond.