Verwerving noordelijk poortgebouw

Zoals in de visie opgenomen is de ambitie om van het noordelijk deel van het poortgebouw een Groene Kamer te maken. Deze ambitie zal in verband met een negatieve exploitatie niet door de markt worden opgepakt. De gemeente neemt daarom een initiërende rol om het gebouw te verwerven. De panden Den Hof 102 (waar een kinderschoenenwinkel is gevestigd), Den Hof 104 (kapper), Den Hof 106 (lingeriewinkel) en Den Hof 108 (het noordelijkste pand in dit deel van het poortgebouw) zijn inmiddels verworven. Met de huurster en gebruiker van Den Hof 104 en 106 zijn inmiddels afspraken gemaakt. De huurder van Den Hof 106 gaat haar zaak begin 2022 voortzetten in het pand Den Hof 152. De gebruiker van Den Hof 104 blijft zijn zaak voortzetten tot de sloop van het pand.

Het pand 108 wordt tijdelijk gebruikt als informatiepunt voor de herinrichting van de Eindhovenseweg en het Dorpshart en voor o.a. inloopbijeenkomsten en overleggen met klankbordgroepen.

Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van Den Hof 100 evenals met de huurder van Den Hof 102. Het streven is om de sloop van de panden te starten na de zomer van 2023.

Verwerving noordelijk poortgebouw op een kaart getoond.