Uitgangspunten

Voor het de juiste sfeer en de hoge kwaliteit die we nastreven in het dorpshart Aalst hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld.

Compact, intiem en groen centrumgebied

We streven naar een compacter en groener centrum. We stimuleren verplaatsing van publiektrekkers van buiten het centrum. We stimuleren verplaatsing van publiektrekkers van buiten het centrum. Daarbij zien we de ruimte rondom het centrale plein als de uitgelezen plek voor horeca en terrassen. In de overige delen van het centrum is vooral detailhandel aanwezig, maar ook andere publiek aantrekkende functies. Het centrumgebied zal intiemer worden doordat we de openbare ruimte willen verbeteren en vergroenen.

Een eigen Aalster sfeer

Het dorpshart Aalst krijgt een eigen ‘Aalster’ sfeer die zich onderscheidt van andere dorpscentra. Dit zal vooral te zien zijn in de bebouwing en de gekozen materialen voor de aankleding van de openbare ruimte. We streven naar een beeld dat aansluit op de beeldbepalende oudere bebouwing in het centrum van Aalst.

Langzaam verkeer voorop en voorzieningen goed bereikbaar

We willen doorgaand verkeer in Aalst zoveel mogelijk weren via ons project “Duurzaam door Waalre”. Voor ons centrum en de daar aanwezige voorzieningen willen we zowel voor autoverkeer als voor langzaam verkeer een goede en veilige bereikbaarheid. Voetgangers en fietsers krijgen volop de ruimte.

Een groener centrum met historische kwaliteiten

We willen het hart van Aalst groener en aantrekkelijker maken. Dat willen we enerzijds met het oog op duurzaamheid (denk aan biodiversiteit en klimaatadaptatie) en anderzijds met het oog op een aantrekkelijker en sfeervol dorpshart. In de uitwerking van de openbare ruimte proberen we in  het centrum ook extra kwaliteit, kleur en sfeer te geven door bijvoorbeeld hanging baskets, of plantenbakken toe te passen. Dat vraagt om een “Aalster” ontwerp. Met de inrichting van de openbare ruimte willen we zorgen voor samenhang in het centrum als geheel maar mag het verschil tussen de verschillende ruimtes ook zichtbaar worden in het ontwerp. We kiezen voor goede duurzame materialen en een maatwerk ontwerp.

Duurzaamheid

Met de inrichting en herontwikkeling van het dorpshart Aalst willen we een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de leefomgeving. Duurzaamheid uit zich daarbij in diverse thema’s: duurzaamheid van het vastgoed maar ook om de openbare ruimte. Door slim om te gaan met water en groen in de openbare ruimte kunnen we de opwarming van de stad (hittestress) verzachten en ook biodiversiteit toevoegen. We geven verder volop ruimte aan langzaam verkeer.